27 oktober 2009

Försäljningen av bioreklam har ökat stadigt sedan 2004

Då uppgick den till 59 miljoner kronor medan den totala försäljningen 2008 uppgick till 104 miljoner kronor, enligt IRM, Institutet för mediemätningar.

Bioreklam var ett av de reklammedier som ökade mest under 2008, medan övriga tappade i snitt fyra procent under årets sista kvartal i samband med finanskrisen. Digitaliseringen, som genomfördes för drygt två år sedan, möjliggjorde målgruppsförsäljning och att korta ledtiderna från fem veckor till fem dagar. Den eliminerade även kopieringskostnaderna, som tidigare uppgick till mellan 50 000 och 150 000 kronor per reklamfilm, säger David Bonnier, vd på SF Media, i en intervju för nyhetsbrevet Indikat.
För tre år sedan började SF Media att sälja lokal bioreklam i hela landet. Den står i dagsläget för cirka en tredjedel av intäkterna och har ökat kraftigt.
Biopubliken är relativt konstant och har ökat något sedan 2005 samtidigt som andra medier har blivit mer fragmentiserade och nischade i takt med att mediebruset har ökat.
Snabbrörliga konsumtionsvaror, hälso-produkter och sport- och fritid är de annonsörskategorier som ökat mest på bio de senaste åren. SF Medias återköpsfrekvens ökade under 2008 och många annonsörer valde i slutet av året att spendera en större del av sin kvarvarande mediebudget på bioreklam. Totalt omsatte SF Media 120 miljoner kronor under 2008.