7 januari 2016

Föreningskonferensen i Eskilstuna – Möt Annika Edetun Lahtinen

Den 21 och 22 april vänder vi blicken mot Eskilstuna. Då går årets Föreningskonferens i Eskilstuna av stapeln. Eskilstuna är en stad i kraftig tillväxt och med konferensen vill man bland annat belysa den expansion och innovationsanda som präglar Eskilstuna som en miljösmart och snabbväxande industristad.
Annika Edetun Lahtinen är en av de eldsjälar som driver och håller i konferensen och vi passade på att ställa ett par frågor för att lära oss mer om detta spännande evenemang som tar plats under två dagar i vår.
Annika EdetunVad kan du berätta om Föreningskonferensen i Eskilstuna?
–Generellt kan man säga så här om konferensen i Eskilstuna: Alla vi som engagerar oss, oftast ideellt och som arbetar i marknadsföreningar, ska ges tillfälle att inspirera varandra, boosta och ge inspiration till utveckling av våra marknadsföreningar. Vi ska se hur vi kan verka än mer tillsammans och genom samverkan stärka våra organisationer och vårt erbjudande ytterligare.
–I Eskilstuna kommer vi bjuda på våra erfareneter. MiE står för en stark tillväxt de senaste åren, liksom Eskilstuna i stort som sprängt 100.000-vallen i invånarantal. Vi vill bjuda på möjligheten att upptäcka det oupptäckta genom att bland annat ta er med på vår resa under konceptet Eskilstuna evolution.
Vad hoppas du att deltagarna ska ta med sig efter föreningskonferensen?
–Nya kontakter, ny inspiration och energin att stärka sin marknadsförening samt det breda kompetensområdet Marknadsföring ytterligare i Sverige.
Välkommen till Eskilstuna Föreningskonferens den 21-22 april!
 
Länkar:
http://eskilstunaevolution.se/
http://www.mie.se/