25 oktober 2023

Event: Kommer AI att utrota mänskligheten?

Publikom – Mötesplatsen för kommunikatörer i offentlig sektor på Sergel Hub. Sveriges Marknadsförbunds vd Francesa O’Brien Apelgren var moderator för panelsamtalet:
Kommer AI att utrota mänskligheten? Event Pulikom arrangeras av Hexanova Events som är medlem i Sveriges Marknadsförbund.

Panelsamtal: Kommer AI att utrota mänskligheten?
Event Publikom arrangeras av Hexanova Events 25-26 oktober

Det största skiftet i mänsklighetens historia pågår just nu.
AI-utvecklingen går mycket snabbt. Vilka utmaningar står vi inför? Vad innebär det för dig i din vardag och i din roll som kommunikatör eller marknadsförare?  Vet vi det idag? Om vi inte vet; ska vi inte då pausa? Är det önskvärt att stoppa utvecklingen? AI är en global fråga som påverkar oss alla. Vem bär ansvaret för dess framfart? Panelen gav sin syn på vad AI är idag och vad AI kan stå för i framtiden.

Moderator: Francesca O’Brien Apelgren
Paneldeltagare:
Christian Cabau, Global AI Marketing Director Klarna
Lina Bäverstad Marketing Manager, BrightBid
Karin Vajta Engström
, Kommunikationschef, AI Sweden
Mikael Westerlund, ChatGPT-talare, Växbyrån AB

Bilder från dagen – där Sveriges Marknadsförbund träffade många medlemsföretag och vetgiriga kommunikatörer och marknadsförare.

Johanna Sander, Kommunikationsstrateg Svenljunga kommun vann en bok!
Annika Forsberg, Sveriges Marknadsförbund