6 mars 2015

E-postmarknadsföring i fokus hos MiG

Sveriges Marknadsförbunds vd Francesca O’Brien Apelgren besöker i dagarna Göteborg i samband med Mediedagarna, MEG.
Dessutom gjorde hon ett nedslag hos Marknadsföreningen i Göteborg och föreningens Frukostklubb. Denna vecka var temat: Engagemang – Rätta vägen för att nå dina kunder och värdföreläsare var e-postmarknadsföringsföretaget Apsis.
Morgonens budskapet var relevans, kontext och kundfokus och frågor som leveransbarhet, spelregler, samt marketing automation för att skapa relevanta och tidskritiska utskick togs upp.