21 juni 2009

”Dijonsenap” tillverkas ej längre i Dijon!

Historisk senapsfabrik i Dijon läggs ned.
Maille har tillverkat ”Dijon-senap” i fabriken i Dijon sedan 1900 och namnet och varumärket har anor från 1747. Senap från Dijon eller ”Dijonsenap” är skyddad ursprungsbeteckning (appellation contrôlée).

Dijon borde vara ett kärnvärde för Dijonsenap

Maille förvärvades år 2000 av Unilever. Under de senaste fem åren har försäljningen minskat 20% p g a konkurrens från kedjornas egna billigare märken. Unilever har därför beslutat lägga ned Maille-fabrikerna i Dijon och i Appoigny i Bourgogne före utgången av 2009. Med stängningen av den anrika senapsfabriken i Dijon går en epok i graven.Fransk senapstillverkning är i kris sedan råvarupriset på senapsfrön stigit kraftigt. På ett år har priset ökat 144%. Råvaran importeras huvudsakligen från Kanada.
Unilever kommer nu att koncentrera produktionen av senap, majonnäs etc till Maille-fabriken i Cevigny nära Dijon. Men både anställda och facket är oroliga för att tillverkningen så småningom flyttas till Polen, Turkiet eller Tjeckien, där Maille redan idag har tillverkning