12 september 2016

Copywriterns revansch

Generation Z väljer gärna mobilen framför tv-apparaten, när de tittar på video content. Men när de väljer om de ska titta, är det rubriker som avgör, visar ny forskning.
Softwareföretaget Sharethrough, som specialiserat sig på tekniska plattformar för content och native advertising, har studerat medievanorna i Generation Z. Det vill säga, personer mellan 18 och 21 år, som i stort sett är ständigt uppkopplade. En gemensam nämnare för Generation Z är att de ofta ser video content på sina mobiler. Men om de gör det utanför hemmet, så är ljudet avstängt.
Hemma väljer 87 procent att titta på video med ljudet påslaget. Men i skolan eller på jobbet, stänger 76 procent av ljudet. På bussen eller tunnelbanan, tittar 62 procent tyst.
Studien visade också att det var lika vanligt att man valde helskärm för att se en video, som in-feed, när man inte var hemma.
Resultatet innebär att man måste vara mycket noga med den kreativa utformningen och utseendet på sina budskap, underströk Chris Schreiber på Sharethrough i en intervju på Warc.
Men det är inte bara själva utseendet, som är viktigt. Orden blir också oerhört viktiga.Underwoodfive
Studien visade också att 67 procent, av dem som tillfrågats, gärna tittar på video utan ljud, samtidigt som de läser rubrik och beskrivning. Hela 84 procent sa att rubriken var viktigast, för att avgöra om de över huvud taget skulle titta på en in-feed reklamfilm.
”Det kan man kalla copywriterns pånyttfödelse”, sa Chris Schreiber i en intervju. Han påpekade också att det aldrig varit någon framgångsrik strategi att bara lägga tv-reklam online. Och det är definitivt ingen bra idé för mobilreklam.
Här spelar istället rubriken en nyckelroll, liksom läsning. Kopplingen mellan bra copy och möjligheten att väcka intresse för reklamen är mycket tydlig i mobilen.
”Här har man kanske större möjlighet än någonsin att få folk att läsa budskapen. Att läsa var kanske en strategi för utomhusreklam och stortavlor. Men nu har man möjligheten att få Generation Z att läsa budskap hela dagarna”, menade Chris Schreiber.
Ungefär en fjärdedel, av dem som ingick i undersökningen, förklarade att de hade gått vidare och letat efter ett varumärke online eller besökt deras hemsida eller sociala plattformar, sedan de läst en in-feed-rubrik.
Resultatet ger tydliga argument för dem som menar att den kreativa höjden är minst lika viktig på digitala plattformar som någonsin annars.