4 juli 2017

Coops ”Ekoeffekten” förbjuden

Patent- och marknadsdomstolen har, i början av juli, förbjudit Coop, vid vite om en miljon kronor, att använda reklamfilmen ”Ekoeffekten” (liksom den engelska versionen ”The Organic Effect” samt filmen ”Amelia testar ekoeffekten”.

Den mycket uppmärksammade kampanjen "Ekoeffekten" från Coop har förbjudits av Patent- och marknadsdomstolen.
Den mycket uppmärksammade kampanjen ”Ekoeffekten” från Coop har förbjudits av Patent- och marknadsdomstolen.

Likaså förbjuds Coop, vid vite om en miljon kronor, att i sin marknadsföring formulera sig på ett sådant sätt att det ger intrycket att ekologiskt odlade livsmedel är bättre från hälsosynpunkt jämfört med konventionellt odlade livsmedel, om Coop inte kan bevisa det.
Det är KTF Organisation AB, som är ett servicebolag åt bland annat Svenskt Växtskydd, som i höstas stämde Coop inför Patent- och marknadsdomstolen
Domstolen menade bland annat att det fanns grundläggande brister i de undersökningar som låg till grund för reklamen. Både i dess representativitet och metodik.  Domstolen menar att studierna långtifrån uppfyller de krav som måste ställas på undersökningar av dessa slag.
KTF har pekat på ett antal påståenden i Coops reklam och på deras hemsida, som KTF hävdar är av skrämselkaraktär och misskrediterande för konventionellt odlade livsmedel, att de inte är korrekta och därmed är vilseledande samt att de utgör otillåten misskrediterande och vilseledande jämförande reklam.
Coops filmer och kampanj ”Ekoeffekten” har fått mycket stor uppmärksamhet och belönats med ett antal reklampriser, bland annat ett Grand Prix i Cannes.
Förutom vitesförbudet, döms Coop också att betala KTF:s rättegångskostnader på knappt 1,5 miljon kronor.
Hela domen finns tillgänglig, för Sveriges Marknadsförbunds medlemmar här.