21 november 2021

Bilder från Dagen för Exportutveckling

Bild till vänster: Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes Monitor ERP System AB
Francesca O’Brien Apelgren Ordförande för Fonden för Export Utveckling, Anders Lundwall Fonden för Export Utveckling,
Morgan Persson Vd Monitor ERP System AB
Bild till höger: Årets mottagare av priset Upcoming Star edChild AB.
Från vänster: Sofia Zätterström grundare edChild AB, Anders Lundwall Fonden för Export Utveckling,
Francesca O’Brien Apelgren, Ordförande för Fonden för Exportutveckling, Sylvain Brochard grundare edChild AB
Prisutdelning Export Hermes & Upcoming Star 2021
Föredrag av Klas Eklund. Export skapar välstånd
Panelsamtal med tidigare pristagare under ledning av Eva Häussling