5 oktober 2021

Anmälan till Tendensdagen

PROGRAM

Anmälan:
Förmiddag Folkoperan 21 oktober kl 09.00 – 12.00

Anmälan:
Eftermiddag via Teams 21 oktober kl 13.30 – 16.00

Anmälan är bindande
Platsen kan överlåtas till annan person – namnjusteringar sker till annika@svemarknad.se
Vid avbokning el utebliven närvaro utgår avgift på 995 kr ex moms.
Vi reserverar oss för justeringar i programmet.