5 september 2016

Äldre konsumenter allt viktigare

150 miljoner européer är mellan 50 och 75 år gamla. De blir snabbt fler och allt viktigare som konsumenter.
Tyska Commerz Finanz har i en ny stor studie, ”Konsumbarometer 2016 – Europa” konstaterat att det redan idag finns flera produktområden, där närmare hälften av alla konsumenter är 50 år eller äldre. Och allt fler marknadsframgångar kan kopplas till att företagen anpassar sig till denna växande grupp.
2050 räknar man med att 30 procent av konsumenterna kommer att vara över 65 år.

70+, so what?
70+, so what?

”Konsumentbarometer 2016” har intervjuat drygt 10 500 konsumenter över hela Europa och resultatet visar att 50-plussarna är aktiva, digitalt erfarna men mindre benägna att ta till sig emotionella budskap.
Dessa mer mogna konsumenter har stark köpkraft och gott om tid för både fritid, nöjen och shopping, förklarade Commerz Finanz vd, Gerd Hornbergs, för WARC.
50-plussarna lägger större vikt vid kvalitet och har oftare tillgång till den senaste digitala utrustningen. De är exempelvis bättre utrustade, med tekniska prylar än sina barn.
50-plussarna surfar mer och tittar mer på tv, än yngre generationer.
De shoppar inte så ofta på impuls, utan föredrar att göra ordentlig research på nätet, innan de bestämmer sig. Tre fjärdedelar av 50-plussarna går in på nätet innan de handlar. Och drygt hälften frågar om råd och hör sig för bland andra konsumenter. Tjecker, polacker och britter var här alldeles speciellt välinformerade, innan de handlade, visade undersökningen.
När det gäller reklam, förefaller äldre mindre intresserade av emotionella budskap än unga. Knappt hälften (43 procent) av de äldre sade sig vara öppna för den typen av kommunikation, jämfört med 56 procent bland de yngre. Äldre franska och brittiska konsumenter var speciellt kallsinniga till emotionell reklam.
Carin Fredlund