30 november 2016

2016 års viktigaste trender i sociala medier

En omfattande analys om den mest effektiva kommunikationen i sociala medier, presenterades igår. Studien, som heter ”Seriously Social 206” omfattar 92 bidrag från 20 länder runt om i världen, från marknadsförare av olika discipliner – kreativa byråer, företag, mediebolag likväl som digitala och sociala specialister.  Den jämför även trender och särskiljande drag från 2014 och 2015 för att slå fast vilka faktorer som bidragit mest till effektiviteten i sociala medier under 2016.
”Seriously Social 2016” har genomförts av Peter Field på uppdrag av Warc. Han har granskat data från bidragen i Warcs ”2016 Prize for Social Strategy” –  en global spaning för att finna de bästa marknadssatsningarna i sociala medier, som också har haft märkbar genomslagskraft på varumärkena och påverkat konsumentbeteendet.

Warc och Peter Field har listat de viktigaste trenderna för sociala medier under 2016.
Warc och Peter Field har listat de viktigaste trenderna för sociala medier under 2016.

Peter Field listar de fyra viktigaste, globala trenderna i social marketing för Warc:
Sociala medier utvecklas alltmer till programkanaler. Content ökar i sociala kampanjer och video dominerar. 79 procent av de bidrag som studerads använde content i sina strategier för sociala medier, jämfört med 41 procent 2015 och endast 22 procent 2014. Socialt blir en slags programkanaler, där tre fjärdedelar använder video som en del i strategin. Och utvecklingen går mot video-styrda, kraftfulla och emotionella idéer.
Strategierna blir mer ”uppifrån-och-ner”. Man kan se ett dramatiskt skifte från ”nerifrån-och-upp” (där konsumenterna genererar content) till ”uppifrån-och-ner” (där varumärkena utvecklar content). Uppifrån-bidrag utgjorde 93 procent av alla vinnare i årets Prize for Social Strategy. Man kan se att varumärkena nu investerar i produktion av innehåll, som är tillräckligt bra för att delas. Det levererar bättre och kan kopplas till kommersiella framgångar.
Kortsiktig taktik dominerar i sociala medier. Sociala medie-kampanjer som begränsas till korta perioder (mindre än sex månader) kan inte leverera samma nytta som mer långsiktiga. Den ständiga jakten på kortsiktiga försäljningsframgångar, som gäller för många kampanjer i sociala medier, ger sämre utfall på lång sikt. Till sist undermineras istället den långsiktiga effektiviteten av den typen av rörelse i marknadsandelar och ständig jakt på nya kunder.
Big data är mer förhärskande i sociala strategier. Det finns tecken på ökad mognad i hur byråer kombinerar data med social strategi. Big data var nyckelfaktorer för 83 procent av bidragen. Många av de vinnande exemplen hade använt sofistikerade metoder för att använda data för att utveckla och förbättra arbetet med och målsättningen i sociala strategier.  Men, det är fortfarande brist på robusta mätmetoder för effektiviteten i sociala medier.
Peter Field konstaterade alltså ett skifte från konsument-genererat innehåll till att varumärkena själva investerar i delbart innehåll.
”Det innebär också att sociala medier har utvecklats till en plattform för distribution och förstärkning av flerkanal-reklam. Men den ständiga pressen på budgeter för sociala kampanjer, tillsammans med kortsiktigheten och svårigheten att nå ut organiskt, har en direkt skadlig påverkan på effektiviteten i sociala kanaler ”, underströk Peter Field.
En jury på 21 personer bedömde bidragen i The Warc Prize for Social Strategy och juryns ordförande, Gian Fulgoni sammanfattade hemligheten bakom riktigt effektiv social kommunikation så här:
”För att nå bästa räckvidd och påverkan i sociala medier, finns det tre hävstänger: Den kreativa höjden på hur man resonerar med målgruppen. Förmågan att maximera exponeringen av reklamen i förtjänade medier, som exempelvis delningar. Och hur skickligt denna information samverkar med köpta medier för att nå ytterligare målgrupper.”
Carin Fredlund