21 november 2018

Bokjuryn i närbild

Härom dagen delade Sveriges Marknadsförbund ut priset Årets Marknadsföringsbok. Vinnare blev ”Employer Branding – så bygger arbetsgivare starka varumärken”, som skrivits av Anders Parment, Anna Dyhre och Hieronymus Rony Lutz.
Boken ”Yrke: influencer. Så gör du karriär på nätet”, av Linda Hörnfeldt fick ett hedersomnämnande.
Mer om böckerna och författarna finns att läsa på hemsidan (här och här).
Den namnkunniga juryn bestod av fem personer och för att presentera sig själva fick de svara på några frågor om sitt eget och juryns arbete.
Sara_rosengenOrdförande Sara Rosengren är professor vid institutionen marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm. Sveriges Marknadsförbunds medlemmar känner henne ganska väl, för hon har varit intervjuad om sin forskning ett antal gånger, i Trender & Tendenser.
Sara, vilken del av det breda fältet marknadsföring är du själv mest intresserad av?
I min forskning studerar jag främst konsumentbeteende i relation till detaljhandel och marknadskommunikation.
Vad var mest intressant – eller svårast – i arbetet med att välja Årets Marknadsföringsbok?
Det är spännande att få en överblick över det som skrivs på temat. Marknadsföring är ju ett brett område och det innebär att man också får tillfälle att ta del av litteratur som berör områden som jag kanske inte stöter på i andra sammanhang. I år handlade exempelvis mycket om ledarskap.
Hur mycket marknadsföringslitteratur läser du normalt i ditt arbete – vid sidan av juryjobbet?
Som forskare läser jag en hel del, men främst forskningsartiklar.
Läser du helst dina marknadsföringsböcker på papper eller digitalt? Gäller sammapreferenser för annat du läser?
Jag blandar och ger. Men, måste erkänna att det varit trevligt att läsa fysiska böcker i samband med juryarbetet vilket sannolikt är ett tecken på att jag läser mer än jag tror digitalt.
 
FOB_4487Sveriges Marknadsförbunds vd, Francesca O’Brien Apelgrenvar en av juryns ledamöter.
Francesca, hur länge har du arbetat inom marknadsföringsfältet?
Cirka 30 år. Direkt efter universitetsstudier blev jag antagen till Scandic Hotels Management trainee program och började sedan på Marknad koncern och därefter har jag arbetat på ledande befattningar inom näringslivet, public service och inom den ideella sektorn. Jag har även arbetat på byrå några år vilket gav en större insikt i samspelet mellan byrå och uppdragsgivaren.
Vilken del av det breda fältet marknadsföring är du själv mest intresserad av?
Jag är intresserad av marknadskommunikationens samtliga discipliner och har förmånen att få arbeta i en intresseorganisation som bevakar samtliga.
Vad var mest intressant – eller svårast – i arbetet med att välja Årets Marknadsföringsbok?
Det var tolv böcker som var nominerade och de representerar helt olika ämnen och presenteras på helt olika sätt utifrån författarnas olika bakgrunder.
Hur mycket tid har gått åt för juryarbetet?
Timmar! Men det underlättades av att jag arbetade med proffsiga juryledamöter.
Hur har du lagt upp ditt juryarbete?
Jag började läsa de nominerade böckerna under semestern för att sen gå tillbaka och titta på anteckningarna i augusti. Vi hade ett jurymöte tidigt i höstas och gick då tillsammans igenom böckerna efter en mall där vi tittade på olika kriterier.
Hur mycket marknadsföringslitteratur läser du normalt i ditt arbete – vid sidan av juryjobbet?
Jag läser mycket marknadsföringslitteratur men lyssnar nästan än mer på poddar inom marknad. kommunikation och medier.
Läser du helst dina marknadsföringsböcker på papper eller digitalt? Gäller samma preferenser för annat du läser
Spelar ingen roll. Jag känner mig lika bekväm med både och. Dock, när jag är på resande fot föredrar jag att ha allt samlat i mobilen. Finns många bra appar.
Har du någon svensk eller internationell favorit bland alla marknadsföringsböcker som du tycker att alla borde läsa?
Ja, årets vinnarböcker! Perfekta julklappen till chefen och kollegorna.
Finns det något område inom marknadsföringen där det saknas böcker idag – ett tips till en kommande författare kanske?
Finns redan ett otroligt stort utbud; alltifrån light böcker till mer tyngre akademiska i alla olika ämnen så det gäller bara att välja bok utifrån intresse, behov och önskemål. Men om man vill skriva så bör man utgå ifrån ett ämne som man kan och tycker viktigt att andra ska få ta del av.
Dessutom kan ju alla som vill skriva böcker göra det idag utan att vara uppbackade av ett förlag. Men det klart att ett förlag är en trygghet för en författare som är ny på marknaden.
Carin WikströmJurymedlemmen Carin Wikström, är marknadschef Cramo AB
Carin, hur länge har du arbetat inom marknadsföringsfältet?
Jag har arbetat med marknadsföring och kommunikation i hela mitt liv – i olika roller och branscher. Jag arbetade många år i förlagsbranschen, bl a som marknadschef på ett mindre bokförlag där jag startade upp en bokklubb och webbokhandel, vilket var väldigt roligt då det var under en period då webbshop fortfarande var något nytt. Jag har även arbetat som eventansvarig för olika branschtidningar, där målsättningen var att skapa event med syftet att stärka tidningarnas varumärken. Webb och sociala medier blev alltmer viktigt. De senaste 7-8 åren har jag jobbat i lite större internationella b2b-företag. Det har varit en spännande och lärorik resa.
Vilken del av det breda fältet marknadsföring är du själv mest intresserad av?
För mig har intresset varierat genom åren beroende på vilken typ av verksamhet jag jobbat i och på den digitala utvecklingen, som ständigt skapar nya möjligheter och utmaningar.
Vad var mest intressant – eller svårast – i arbetet med att välja Årets marknadsföringsbok?
Det är verkligen intressant och lärorikt att få fördjupa sig i så många böcker under en period. Sedan är det givetvis också en stor utmaning i att bedöma och värdera alla dessa olika typer av böcker mot varandra.
Då var det värdefullt att ha tydliga kriterier att utgå från i bedömningen och det var roligt att kunna konstatera att juryn var enig i valet av vinnarboken
Hur mycket tid har gått åt för juryarbetet? 
Det har tagit många timmar, men jag gillar att läsa. Det är ett utmärkt sätt att förena utbildning med avkoppling, tycker jag – inte minst idag när man hela tiden är uppkopplad framför en skärm.
 Hur har du lagt upp juryarbetet?
Jag har arbetat strukturerat med ”betygsättning” av varje bok utifrån juryns kriterier. Jag har också gjort anteckningar, som jag kunnat gå tillbaka till under arbetets gång.
Hur mycket marknadsföringslitteratur läser du normalt i ditt arbete – vid sidan av juryjobbet?
Jag läser mycket men inte med särskilt fokus på marknadsföring. När det gäller just marknadsföring hämtar jag även mycket information och kunskap via digitala medier.
Läser du helst dina marknadsföringsböcker på papper eller digitalt? Gäller samma preferenser för annat du läser?
Jag tycker om att läsa böcker i printform men lyssnar också gärna på ljudböcker. (Har dock inte hittat så mycket marknadsföringslitteratur i ljudboksform). E-böcker läser jag sällan, däremot tar jag gärna del av tidningar, rapporter och studier digitalt.
Finns det något område inom marknadsföringen där det saknas böcker idag – ett tips till en kommande författare kanske?
Det kommer nya ämnen hela tiden i takt med den digitala utvecklingen.
 
Henning_RobachJurymedlemmen Henning Robach är kursledare inom marknadsföring på IHM. Han har även uppdrag inom affärsutveckling och styrelsearbete. Han berättar att IHM nu utvecklar, bland annat, en ny utbildning inom Strategisk Marknadsföring, verktyg och teorier för att precisera verksamhetens avgörande affärsutmaning. Dvs. vilken utmaning ska vi ta utgångspunkt i när vi utformar marknadsföringen.
Henning, hur länge har du arbetat inom marknadsföringsfältet?
Mitt första jobb var som säljare ett par lördagar på en järnhandel i Norrköping när jag var 14 år, då lärde jag mig bland annat att inte ha händerna i fickorna. Tidningsbud, pinnpojke på ett bygge, m.m. och uppdrag inom ekonomi- och bolagsstyrning, projektledning av mer eller mindre konstiga projekt men mestadels har jag haft befattningar inom sälj och marknad och också undervisat inom detta.
Vilken del av det breda fältet marknadsföring är du själv mest intresserad av?
Det strategiska marknadsarbetet, att förstå och tolka marknadskarakteristik och utveckling, och hur utforma marknads- och försäljningsinsatser för att möta detta. Men hela fältet inklusive att medverka på mässor m.m. är jättekul.
Vad var mest intressant – eller svårast – i arbetet med att välja Årets Marknadsföringsbok?
Det är intressant att så många böcker handlar om Employer branding, vilket ger mig en signal om att vi nu befinner oss i en riktigt högkonjunktur där den kritiska resursen är medarbetare.
Hur mycket tid har gått åt för juryarbetet?
Oj, det vet jag inte. Denna fråga är jättekul då jag har två skolbarn och jag gör det mesta av jobbet på sommaren, jag vet inte hur många gånger barnen tagit sina böcker när vi suttit och läst tillsammans och hoppat fram ett par kapitel och sagt: ”Jag läser som pappa!” Frågan om hur man läser en bok på ett korrekt sätt är ett hett samtalsämne i vår familj.
Hur har du lagt upp ditt juryarbete?
Jag läser böckerna under sommaren och försöker bilda mig en uppfattning om varje bok, sedan lyssnar jag på vad de andra i juryn kommit fram till, varefter jag tittar på böckerna igen. Därefter väljer vi ut en kortare lista med titlar som vi tittar noggrannare på innan vi bestämmer oss.
Hur mycket marknadsföringslitteratur läser du normalt i ditt arbete – vid sidan av juryjobbet?
Ja, det beror ju återigen på hur man definierar att läsa en bok! I juryarbete ingår ca 10-15 titlar varje år, min gissning är att jag ”tar in innehållet” i knappt lika många böcker till.
Läser du helst dina marknadsföringsböcker på papper eller digitalt?
Jag är en pappersboksläsare, jag upplever ännu inte att den digitala boken kan ge mig den överblick och möjlighet till snabba hopp mellan sidor, kapitel och för den delen även andra böcker lika bra som pappersboken. Men jag börjar snart få platsbrist så det är väl bara en tidsfråga innan jag måste vänja mig.
Har du någon svensk eller internationell favorit bland alla marknadsföringsböcker som du tycker att alla borde läsa?
Byron Sharp har kommit med några intressanta böcker med insikter om hur bygga varumärken och skapa efterfrågan som jag håller högt just nu.
Finns det något område inom marknadsföringen där det saknas böcker idag – ett tips till en kommande författare kanske?
En bok som bättre kopplar ihop och förklarar en verksamhets ekonomistyrning med verksamhetens strategiska affärsmodellsbyggande och marknadsföringsaktiviteter så att läsaren verkligen förstår helheten av affärsmannaskap och vad som skapar en framgångsrik affärsverksamhet. För att använda en marknadsföringsteori så är forskare och författarna fortfarande kvar i de tidigare faserna i produktlivscykeln när det gäller marknadsföringslitteratur, önskan att definiera nya begrepp och teorier är möjligen större än viljan att förklara.
 
Ulver_F3A6582_frontpageJurymedlemmen Sofia Ulver är docent vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet
Sofia, hur länge har du arbetat inom marknadsföringsfältet?
20 år, nom både företagsvärlden och akademien.
Vilken del av det breda fältet marknadsföring är du själv mest intresserad av?
Konsumentkultur, samhälle, politik
Vad var mest intressant – eller svårast – i arbetet med att välja Årets Marknadsföringsbok?
Det mest intressanta är att det är kul att se vad andra intresserar sig för, Svårast är att många böcker ändå inte handlade om marknadsföring
Hur mycket tid har gått åt för juryarbetet?
Sammanlagt blir det en vecka totalt
Hur har du lagt upp ditt juryarbete?
Jag har jobbat med det löpande.
Hur mycket marknadsföringslitteratur läser du normalt i ditt arbete – vid sidan av juryjobbet?
Marknadsförings-Artiklar: måååånga.  Marknadsförings-Böcker: nästan inga
Läser du helst dina marknadsföringsböcker på papper eller digitalt? Gäller samma preferenser för annat du läser?
Jag läser helst på papper, oavsett vad jag läser.
Har du någon svensk eller internationell favorit bland alla marknadsföringsböcker som du tycker att alla borde läsa?
Den är rätt gammal: Tipping point av Malcolm Gladwell
Finns det något område inom marknadsföringen där det saknas böcker idag – ett tips till en kommande författare kanske?
Kritisk marknadsföring
 
JOhan hagbergJurymedlemmen Johan Hagberg, är universitetslektor och docent i marknadsföring vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han har ännu inte hunnit svara på våra frågor. Men vi kompletterar med hans svar senare.
 
I juryns arbete i år ingick det att läsa dessa tolv böcker:
Employer Branding Utmaningar,Tendenser, Henrik Uggla, Sanoma Utbildning
Marknadsföring inifrån, Olle F Ringenson, Dagensanalys.se
Bygg Det goda varumärket, Pia Anderson, Roos & Tegnér
Ledarskapets Faktor Z, Tommy Falonius, Roos & Tegnér
Magisk Kommunikation, Patrik Lindkvist, Roos & Tegnér
Ledarskap för förändring, Pontus Bodelsson, Roos & Tegnér
Kundresan, Margareta Boström, Stefan Friberg, Liber
Marknadsföring i butik, Jens Nordfält, Carl-Philip Ahlbom, Liber
Experiments in Marketing; Magnus Söderlund, Studentlitteratur
Employer Brandig, Anders Parment, Dyhre,Rony Lutz, Studentlitteratur
Drömarbetsgivaren; Svante Randlert, Ekerlids förlag
Yrke: Influencer, Linda Hörnfeldt, Brombergs