1 juni 2016

12 000 ton mynt byts snart ut – Ett möte med Loomis som transporterar dina kontanter

Maj-Britt Arhelm
”12 000 ton mynt ska bytas ut. De väger lika mycket som 2 400 afrikanska savannelefantshannar”.

Inför Riksbankens stora mynt- och sedelutbyte kändes det aktuellt att ta ett par ord med vår medlem Maj-Britt Arhelm som arbetar på Loomis, som i högsta grad är berörda av detta. 
Vad kan du berätta om Loomis och din roll där?
– Loomis är specialist på kontant- och värdehantering. Vi hämtar pengar, kör, räknar dem, sätter in värdet på kunds konto och lämnar ut växel till butiker. Jag är ansvarig för marknad och kommunikation i Sverige och i vår region som innefattar de nordiska länderna samt Tjeckien, Slovakien och Turkiet.
I juni blir ett stort antal sedlar ogiltiga i Sverige, hur påverkar det ert arbete?
– Sedel- och myntutbytet är ett mycket stort projekt som berör och påverkar många aktörer. Riksbanken har projektlett detta mycket väl och tagit fram bra informationsmaterial. Utbytet sker i två faser och är en stor logistisk övning. För oss betyder det bland annat att vi måste ställa om våra uppräkningsmaskiner och transporter.
Många verkar vara av uppfattningen att Sverige blir det första kontantlösa landet i världen. Vad tror du om det?
– Jag har svårt att tro det, framförallt då Riksbanken nu genomför ett så stort utbyte. Det pratas mycket om olika betalsätt som kort, kontanter eller digitala varianter som Swish och den diskussionen är bra tycker vi. För vi tror att alla sätt har en plats i vårt samhälle. De har var och en sina för- och nackdelar, och behövs för att betalningar ska vara så enkla och snabba som möjligt och för att man själv som användare har ett val.
Vilka utmaningar står Loomis inför i år?
– Det är utan tvekan sedel- och myntutbytet och då framförallt utbytet av mynten. Det är mynt till ett värde av drygt 2,6 miljarder som ska bytas ut och mynt är mycket tunga. 12 000 ton mynt ska bytas ut. De väger lika mycket som 2 400 afrikanska savannelefantshannar.
Varför är du medlem i Sveriges Marknadsförbund?
– Genom förbundet får jag koll på nyheter, trender och forskning. Och Tendensdagen försöker jag hålla i kalendern.