23 september 2020

Varför valde du att studera till certifierad marknadsekonom på distans?

Janine Tham, har studerat Certifierad Marknadsekonom. Delägare på Tham Plåt & Bygg.

Varför började du fundera i banorna att du skulle vidareutbilda dig?
Jag har studerat till ingenjör inom ekonomi och teknik i Tyskland men ville gärna ha en utbildning som var anpassad till den svenska marknaden, dessutom med fördjupning och mer praktiska delar inom vissa ämnen.

Varför valde du en distansutbildning?
Som egenföretagare och mamma ville jag gå utbildningen på distans med kursstart direkt, vilket är precis vad Certifierad Marknadsekonom gjorde.

Hur upplevde du kurspedagogiken, de interaktiva kurserna, handledaren, studieupplägget och övrigt kursmaterial?
Jag var nöjd med allt studiematerial som jag fick. Bra förklaringar, bra översikt över var man befann sig. Hade man frågor kunde man alltid ställa dem till handledaren och fick snabb
hjälp.

Har du några tips att ge kommande kursdeltagare? T ex hur man bör lägga upp sina studier, timmar per dag etc?
Det är förstås väldigt individuellt hur man ska dela upp sina studier. Man vet hur mycket tid man har sammanlagd och så får man utgå från det egna schemat. Viktigt är nog att man delar upp det i mindre enheter och att man bokar in fasta tider som tex måndagar, onsdagar, fredagar kl 20.30 – 22.30 eller liknande. Sen får man hålla sig till det och får också en känsla om man behöver mer eller mindre tid. Med kursmaterial fick man en
uppskattning om hur många timmar egenstudier det handlar om och det kan man ta som bas för att lägga upp det egna schemat.

Du jobbar idag på ett företag inom plåt & bygg och du avslutade din utbildning för ca 2 år sedan. På vilket sätt har du haft nytta av kunskaperna som utbildningen gav dig?
Jag är delägare och spindeln i nätet på Tham Plåt & Bygg AB. Tack vare utbildningen fick jag djupare inblick i vissa ämnen så som juridik och marknadsföring, anpassad till den svenska marknaden. Den blev även ett praktiskt verktyg som vi kunde använda i vår egen
marknadsplanering.

Vill du också läsa marknadsföringskurser på distans?
Starta när det passar dig!
Det finns både grundkurser och kurser där du bygger på din redan starka marknadsföringskunskap.
Läs mer här