Valberedning 2024/2025

Elizabeth Anderberg (sammankallande)
Communication Director North Europe, Tetra Pak

Karin Lund
Marketing Manager, Kappahl

Katarina Frigell
Chef Kommunikation, Apotek Hjärtat

Gunilla Welander
Jurist, Sveriges Reklamombudsman RO


Samtliga ledamöter i Valberedningen ställer upp helt ideellt utan arvoden.