8 april 2022

Tendensdagen

Save the date 20 oktober 2022

Årets program och talare publiceras innan sommaren

Varmt välkommen 20 oktober 2022!


Här kan du se film från förra årets Tendensdag