10 februari 2019

Så ska Sundbybergs stad attrahera 400 samhällsbyggare per år

Utddrag ur Årets Marknadsföringsbok 2018 – Employer Branding – Så bygger arbetsgivare starka varumärken
Sundbyberg kokar av framtidstro. Fram till år 2030 beräknas befolkningen öka med bort-åt 50 procent. I takt med den utvecklingen behöver Sundbybergs stad rekrytera många unga talanger med högt samhällsengagemang. Människor som vill göra skillnad, och få en verklig möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Så hur ser strategin ut, Viktoria Blomgren, HR-strateg på Stadsledningskontoret i Sundbyberg?

Viktoria Blomgren, HR-strateg på Stadsledningskontoret i Sundbyberg har en tuff uppgift och stora ambitioner.  Foto: Lena Bratt
Viktoria Blomgren, HR-strateg på Stadsledningskontoret i Sundbyberg har en tuff uppgift och stora ambitioner.
Foto: Lena Bratt

Att jobba för en kommun har blivit lite fint. Särskilt i den beresta, ifrågasättande och otåliga generation som ni ska växla in som arbetskraft. Varför ligger ett kommunalt jobb så rätt i tiden?
? Jo, många ”digitalister” tycker både att det är hett och långsiktigt rätt att vara samhällsengagerad. Därför känns det bra att vi kan erbjuda dem ett inspirerande arbetsliv som ger en förhöjd känsla av meningsfullhet. Jobb där du får vara med och driva på utvecklingen inom kommunen och kliva in i ett sammanhang där du gör upplevd skillnad. Du kan till exempel skapa direkt skillnad genom att jobba med barn, åldringar eller socialt utsatta. Eller indirekt skillnad genom att jobba på vår ekonomi- eller personalavdelning. De argumenten tror vi kan engagera och motivera de mellan trehundra och fyrahundra nya samhällsbyggare vi behöver attrahera varje år.
Vilka argument eller värden är det som kommu-nerna måste bli bättre på att marknadsföra som arbetsgivare?
? Det vi behöver skylta mer med är vår bredd. På vårt smörgåsbord av meningsfulla jobb finns över hundra yrken uppdukade. Det är så coolt för kommunen är så mycket: infrastruktur, skola, äldreomsorg, förskola, lokal kultur, idrott, social omsorg och så vidare. Det öppnar karriärvägar både på höjden och på bredden, och du får möjligheter att prova en utvecklande mix av arbetsuppgifter och roller.
? Men det gäller att vi kan möta dina förväntningar med ett kreativt karriärtänk. Alla lärare vill inte bli rektorer, till exempel. Därför erbjuder vi alternativa vägar in i framtiden. Ett levande exempel är kvalitetsstrategen som blev verksamhetschef för skolan. Ett annat är förskolläraren som klev upp och blev förskolechef – innan hon landade som verksamhetsstrateg för alla förskolor inom kommunen. Ett tredje exempel är en tjej jag träffade i går. Hon jobbar i dag förebyggande med föräldrar och barn inom sociala sektorn, men har ett liv som lärare i ryggen.
? Andra argument vi behöver vässa som arbetsgivare är hållbarheten vi erbjuder. Vi är helt enkelt en schyst arbetsgivare, som behandlar våra medarbetare rättvist och bra enligt alla värdemätare. Lika självklart erbjuder vi alla chanser att livspussla på bästa sätt. Men vi ska inte sticka under stol med stressmomenten. Vi är en kommun som växer så det knakar. Den snabba framåtrörelsen skapar växtvärk i organisationen. Och det där måste vi också vara öppna med.
Vilka är era tre största utmaningar när ni ska marknadsföra upplevelsen av Sundbyberg som arbetsgivare?
? Medias granskning av kommuner och annan offentlig verksamhet är alltid en utmaning. Vi lever i en transparent värld och mäts på allt vi säger och gör. Och framför allt på det vi inte gör. Därför måste vi möta den mediala bilden genom öppenhet. Lika viktigt är det att väva in alla goda exempel och berättelser inifrån vår verksamhet i varumärket Sundbyberg.
? Äktheten måste därför löpa som en röd tråd i all vår interna och externa employer branding. Vi är rätt bra på att sälja in vår själ genom att använda medarbetarna som språkrör, att spegla deras vardag i marknadsföringen och kommunicera ett genomarbetat arbetsgivarerbjudande som känns attraktivt både inåt och utåt. Men vi måste även punktmarkera människor i olika yrkesgrupper med särskiljande och finslipade argument som möter just deras värderingar och önskade riktning i arbetslivet. En annan given utmaning är att snitsla den digitala banan för våra arbetsgivarbudskap och att vara aktiva i rätt media som arbetsgivare. Vi gillar till exempel Instagram, som öppnar möjligheter att följa våra människor och levandegöra deras arbete och vardag på ett publikt sätt.
Det är ju lite komplext. Ni marknadsför Sundbyberg som en ”växande” kommun, samtidigt som ni ska hinna att leverera på det löftet. Hur hanterar ni det?
? Vi har rest runt och planterat en medvetenhet om kommunens framtida kompetensförsörjning och vad rekryteringsplanen kräver under tio år framåt. Genom att cheferna i de olika förvaltningarna tänkt till kring den kan vi anpassa aktiviteterna i rekryteringsoffensiven. Till exempel till skola och förskola, där behovet av nya medarbetare fortsätter att eskalera, eftersom barnfamiljerna formligen väller in i ”unga” Sundbyberg. Vi är i dag cirka tvåtusen medarbetare i kommunen, och 2023 ska vi vara tretusen tvåhundra. Det ger dig perspektiv på de personalbehov vi står inför. För att allt ska rulla behöver vi givetvis attrahera duktiga chefer som kan ge alla medarbetare rätt förväntningar och hjälpa dem prioritera och växa med uppgiften. För att tända dessa ledares glöd har vi till exempel satsat på ett sjuttondagars chefsutvecklingsprogram som ger dem en gemensam plattform för framtiden. Det ger en möjlighet att utbyta erfarenheter mellan olika verksamheter och tanka ny kunskap om allt från medarbetarkommunikation och ekono-mi till hur man ska leda sig själv och andra.
Kan du ge några handfasta exempel på hur ni är med och sätter trenden bland de arbetsgivare som ska bygga sina varumärken i offentliga sektorn?
? Vi var nog tidigt ute när vi 2009 mejslade fram vårt arbetsgivarerbjudande som kommun. I det arbetet vände vi på alla stenar för att förstå vad vi kunde kommunicera och vilken upplevelse av våra arbetsplatser som lockade olika målgrupper. Vi hittade hela kärnan av säljbara argument och kraven vi ska ställa genom interna fokusgrupper, genom att dammsuga olika medarbetarundersökningar och via workshops med ledningen, till exempel. Men handen på hjärtat. Vi är tvåhundranittiotvå kommuner i Sverige. Vi har i princip samma samhällsuppdrag och en identisk verksamhetsidé. Därför måste vi i Sundbybergs stad borra djupt för att förstå vad som särskiljer oss. Mycket handlar om hur vi levererar och om människorna som bygger vår kultur, speciella stämning och dynamik.
? Vi har också varit noga medäktheten i vårt historieberättande. Bränslet i budskapen kommer ju från medarbetarna själva, som använder egna ord. Lika självklart har vi varit noga med att hitta en röd visuell tråd i allt material och robusta riktlinjer för hur allt från karriärsajt, platsannonser och all annan employer branding-kommunikation ska se ut, låta och kännas för att bygga en attraktiv helhet i alla kanaler.
? Genom en kommunikation som osar äkthet skapas också en intern stolthet och vilja att vara ambassadör för kommunen. Det är också en mycket viktig poäng med vårt employer brandingarbete.
Det pratas mycket om storytelling. Men hur jobbar ni för att väva in medarbetarnas berättelser i marknadsföringen och ge varumärket en äkthet som känns?
? Målet med vårt arbete är att alla medarbetare ska känna sig delaktiga i kommunens resa och som levande exempel på de värden Sundbybergs stad står för. Alla ska begripa vilka beteenden som krävs av var och en om det ska kännas så där ”nära, charmigt och expansivt” som värdeorden lovar.
? För att våra medarbetare ska kunna bidra till ”sagan om kommunen” har vi också genomfört workshops med ett fyrtiotal medarbetare i varje. I dessa sittningar vaskar vi fram svar på frågor som: ”Hur är vi när vi är som bäst?” och ”Vilka tillfällen har berört dig?” Allt filmas, och det kommer alltid många guldkorn när medarbetarna får berätta fritt ur hjärtat. Det är inte förvånande eftersom vi jobbar med människor och ser hur vi gör skillnad i deras vardag. Ett roligt exempel kommer från Johan, som är bibliotekarie i Hallonbergen. Biblioteket är en mötesplats för många unga som hänger där, och personalen har vunnit deras förtroende. Johan mötte en dag en ung småkaxig kille som ville veta ”hur tjejer tänker”. Johan förstod ganska snabbt frågans djupare innebörd: att det handlade om att killen var intresserad av en viss tjej. Så han gav killen lite handfasta tips om hur han kan ta kontakt via Facebook, fråga hur hon mår utan att fråga för mycket, mejla henne etcetera. Eller som Johan själv sam-manfattade det hela: det är frågor man kan få om man jobbar i Sundbybergs stad.