15 november 2016

Så mycket bortkastad tid!

Mindre än 5 procent av marknadsavdelningens jobb är kreativt, eller rör kreativitet. Resten är ren administration. Denna dystra verklighet framgår av de studier som processkonsulterna på Kapero gjort bland de företag man arbetar eller har arbetat med.
Kapero är specialiserade på kreativa verksamheter, där de fokuserar på förändring, kvalitetssäkring och effektivisering. Deras uppdragsgivare finns huvudsakligen på större marknadsavdelningar, mediehus och andra kreativa verksamheter.
Kaj Johansson och Peter Lundberg är i grunden civilingenjörer och två av Kaperos grundare. De talade om de problem som möter dagens marknadschefer i en alltmer splittrad vardag på ett seminarium i Stockholm i mitten av oktober. Arrangemanget, som går under namnet Bang for the Buck, och återkommer ett par gånger per år, arrangeras av forskaren Erik Modig på Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med Kapero.
 

Peter Lundberg och Kaj Johansson på Kapero ser hur lite av marknadsavdelningens jobb som ägnas åt kreativ verksamhet. Foto: Calle Görman
Peter Lundberg och Kaj Johansson på Kapero ser hur lite av marknadsavdelningens jobb som ägnas åt kreativ verksamhet. Foto: Calle Görman

”Vi har frågat marknadsdirektörer, försäljningsdirektörer och vd:ar om det tycker, att de får ut tillräckligt mycket av sina marknadsinvesteringar. Bara hälften svarar att de får det”, säger Peter Lundberg.
Närmare hälften av dem anser med andra ord att deras marknadsinvesteringar inte ger vad man kan önskar. Bortkastade pengar helt enkelt.
På den punkten är alla överens. Lika eniga är de om att marknadsavdelningens inköp kan göras effektivare.  Cirka 90 procent av dem håller med om den saken. Närmare bestämt 87 procent av vd:arna och försäljningsdirektörerna. Men ännu fler, 91 procent, av marknadsdirektörerna tycker att inköpen kan bli effektivare på deras egen avdelning.
Att bara fem procent av marknadsavdelningens arbete ägnas åt kreativitet är ett betydligt större problem, än många kanske förstår.
”Det är de där fem procenten som gör hela jobbet”, konstaterar Kaj Johansson.
”Hälften av tiden ägnar man åt att göra om saker och mindre än hälften av pengarna går till mediautrymme”, säger Peter Lundberg.
Han förklarar att 80 procent av det som görs på marknadsavdelningen är sådant som man gjort förr.
”Vi som är ingenjörer tycker att det är toppen. Det man gjort förr det kan man ju! Så det är bara 20 procent som är nytt. Ändå angriper man alla projekt som om det var ett blankt, vitt papper”, säger Kaj Johansson och tillägger att marknadsavdelningen sedan inte heller följer upp hur de spenderat pengarna.
Marknadsavdelningarna är splittrade och ägnar sig åt en mängd saker som inte är värdeskapande. Och deras byråer, ja de får ägna halva tiden av sitt samarbete med företagen till att sälja in de jobb de gjort.
Carin Fredlund