17 maj 2017

Så lyckad man bäst med digital reklam

En gemensam nämnare, för den digitala reklam som fungerar bäst, är en bra historia och en intressant berättelse.
Nordens bäst fungerande, digitala reklamfilm är den norska filmen ”Livbøye” från Tryg. Det visar tester av 40 digitala reklamfilmer som gjorts av Kantar Millward Brown, som nyligen presenterat vinnarna i Nordic Digital Video Advertising Award 2017.
Vinnare i Sverige är Arla Foods reklam för Bregott: ”Hemlig beundrare i Bregottfabriken”.
Katarina Klingberg, som är senior brand manager på Arla Foods, ser detta som ytterligare bevis för att reklamkonceptet ”Bregottfabriken” är så populärt att det också fungerar i nya kanaler.
I Finland vann en film för Samsung och i Danmark, vann ”Hjertestarter” från Tryg, TryghedsGruppen och TrygFonden.

Björn Söderin, vd på Kantar Millward Brown i Sverige. Foto: Kantar Millward Brown
Björn Söderin, vd på Kantar Millward Brown i Sverige. Foto: Kantar Millward Brown

Björn Söderin, som är vd på Kantar Millward Brown i Sverige, tycker att Tryg gjort en extraordinär prestation, eftersom försäkrings- och finanssektorn traditionellt ansetts ha svårt att engagera konsumenter.
De vinnande filmerna i Nordic Digital Video Advertising Award 2017 har alla en tydlig historia och en intressant berättelse
Digital video är en stark kanal, menar Björn Söderin. Företagets MarketNorms-databas visar att online video har bättre resultat för parametrar som t.ex. Brand Favorability och köpintention, jämfört med standard online displayformat.
En av de viktigaste styrkorna är att digital video skapar räckvidd bland personer som inte tittar så mycket på tv. Samtidigt är det inom kategorin väldigt stor skillnad på kvaliteten på, och effekten av, digital video. De digitala filmer som klarar sig bäst i testerna är åtta gånger mer effektiva när det gäller att skapa kännedom om varumärket jämfört med de svagaste filmerna.
”Eftersom digital marknadsföring utgör en allt större del av mediabudgeten, blir digital effektivitet allt viktigare för sammanlagt ROI.  När vi testar digitala filmer, gör vi det i live YouTube eller Facebook-miljö. Det ger oss möjligheten att fånga tittarens digitala beteende och veta exakt hur mycket av reklamen den enskilda tittaren exponeras för, vilket hjälper oss att analysera filmens effektivitet och genomslag”, förklarar Björn Söderin.
Över 5 000 digitala filmer har hittills testats i Kantar Millward Browns Link-tester. Utifrån dessa resultat har man formulerat tio gyllene regler för att nå effekt hos konsumenterna:
1.Branding är viktigare än någonsin – integrera varumärket tidigt i annonsen
2. För medier med socialt innehåll ska filmen kunna fungera utan ljud
3. Undvik för många budskap – det viktigaste är att förmedla ett positivt intryck
4. Engagera tittarna från första början – det försenar att de hoppar över annonsen
5. Berätta en god historia
6. Använd specialeffekter/en kraftfull, unik design
7. Använd musik som engagerar tittarna, och som de kan relatera till. Låt musiken vara en del av historien/berätta historien
8. Filmen ska ha precis rätt längd för att berätta just din historia
9. Använd humor och få tittarna att känna sig bekväma
10. Känn personerna du talar till – kommer den kreativa idén att resonera tillräckligt starkt med målgruppen? Kan ditt varumärke äga den?
”Link-testen innehåller verktyg för att utvärdera reklam på tv, liksom olika digitala kanaler. Genom testen kan nordiska annonsörer förstå precis hur deras digitala filmer klarar sig, och vad de kan göra för att optimera effekterna”, avslutar Björn Söderin.
Carin Fredlund