15 mars 2018

Så kan man bli "Årets Kund"

Vem vill inte samarbeta med en byrå som platsar som ”Årets Byrå”?  Men vad ska man göra för att bli ”Årets Kund” ?
Att nomineras till Året Byrå är en stor framgång för de byråer som på det sättet får klart besked om att deras kunder är nöjda. Det ger även utmärkta argument för nya kunder.
Många byråer använder också undersökningen som ett verktyg för sin egen utveckling. Åkestam Holst exempelvis har berättat, att när de första gången var med i Årets Byrås undersökning, 2001, rankades de som nummer 18 i sin kategori. De fick höga poäng för kreativitet, men lägre betyg för det strategiska kunnandet. Det ledde till att byrån arbetade fram den arbetsprocess de fortfarande använder (i vidareutvecklad form). Något som också bidragit till att de sedan dess alltid nominerats och oftast funnits med på prispallen.
MEN INGEN BYRÅ är bättre än den tillåts vara. Un-derverk sker bara i samarbetet mellan en bra byrå och en skicklig uppdragsgivare.
Det är ont om mirakler idag.
Det finns förvisso kunder som är nöjda med sina byråer, trots att kommunikationen inte är mycket att glädjas över.
Men det kan bero på att de får som de vill. Byråer som backar och aldrig säger emot. De producerar försiktig reklam som inte upprör någon. Men inte heller berör. Den orsakar inga svallvågor hos målgrupperna och sällan ens en krusning i resultaträkningen.
ÅRETS BYRÅ GER bra information om byråer av alla discipliner. Men det skulle också vara intressant att se en bedömning av reklamköpare, där byråerna poängsätter nuvarande och tidigare uppdragsgivare. Företagen skulle ha mycket att lära av det och dessutom skulle de kunna få större nytta av sina marknadsinvesteringar på kuppen.
Här är några förslag på hur man lämpligen ska arbeta för att få höga poäng i en mätning om ”Årets Kund”:
TILL ATT BÖRJA med, måste man se marknadskommunikationen som en affärskritisk investering, för långsiktig lönsamhet. En marknadsbudget är inte ett gummiband, som kan dras ut i goda tider och spännas hårt, när lågkonjunkturen sätter in.
Den som inte har stor erfarenhet och ständig koll på alla byråer i alla discipliner, tjänar på att ta hjälp av en byråvalskonsult, när det är dags att byta byrå.
Den som ska ansvara för byråkontakterna skall ha mandat och beslutanderätt om alla åtgärder.
ARBETA GÄRNA MED en årsbudget med månadsfakturering. Den ska vara tillräckligt tilltagen för att byråerna ska kunna vara alerta och proaktiva. Händelser i omvärlden ska kunna påverka planeringen och ge impulser till tillfälliga aktiviteter. Eller vara skäl att dra in planerad kommunikation. Om det ligger i linje med varumärkesstrategin.

file1-1
Pia Grahn, vd på Regi, presenterade resultatet av ”Årets Byrå 2018” på Mûnchenbryggeriet. Någon undersök-ning om ”Årets Kund” finns däremot inte. Foto: Regi

Ställ höga krav på byråernas leverans, och inse att de är experter på sitt område.
Ge dem förtroendet och friheten att göra sitt bästa.
Betrakta byrån som en strategisk partner och fristående förlängning av marknadsavdelningen. En partner med specifik kunskap och friska ögon. Då är det också nödvändigt att vara öppen och arbeta nära. Och inte sätta upp murar mellan olika avdelningar inom företaget.
Uppdragen till byråerna skall ange konkreta, mätbara målsättningar.
SKAPA ETT SYSTEM för att regelbundet mäta faktorer som emotionell påverkan, ad liking och köpintentioner. För att inte tala om reklamkapitalet!
Ha regelbundna avstämningsmöten för att följa upp kommunikationsinsatserna.
Om något inte fungerar som väntat, ta reda på varför. Beror det på företaget, byråerna eller omvärldsfaktorer?
Byt inte byrå, så snart något gnisslar! Det är både dyrt och tidskrävande. Byter man byrå av fel anledning, så kommer ingenting att bli bättre bara för att byrån är ny. Tala istället igenom problematiken och byt eventuellt spår, snarare än byrå.
DET FINNS EN tydlig gemensam nämnare bland byråerna som toppar de flesta disciplinerna i Årets Byrå. De har inte bara de nöjdaste kunderna, utan även de skickligaste. De med de starkaste varumärkena och bästa lönsamheten. De ställer höga krav på sina byråer och ser på samarbetet som långsiktiga investeringar.
Det är därför de är nöjda.
Och de skulle säkert själva också bli nominerade till ”Årets Kund”.
Carin Fredlund