9 november 2020

Påverkar utgången av amerikanska valet vår kommunikation och marknadsföring?

I vår webbenkät tre snabba frågor till medlemmarna så ställde vi bl a frågan om utgången av amerikanska valet påverkar er kommunikation eller marknadsföring på något sätt.

Resultatet från medlemmarna: 94 procent svarar nej amerikanska valet påverkar inte vår kommunikation eller marknadsföring.