16 december 2017

Passion skapar prestation

Företagets ambassadörer kan inte självantända. Bra ledare tänder gnistan hos sina medarbetare. De skapar lust och inte olust.
Själen, företagets image, måste vara kännbar. Idag köper vi trovärdigheten, engagemanget och inte minst imagen. Produkten får du på
köpet. Kulturen är därför viktigare än någonsin.
”Den är lika viktig som kunskapen. Idag kan vi avskeda chefer som skapar bra resultat, men inte lever värderingarna”, konstaterar Linda Hammarstrand.

Linda Hammarstrand, Namn i bakgrund
Linda Hammarstrand Foto: Culture Acadademy

Hon är rådgivare inom företags- och ledarskapskultur och driver idag Culture Academy. Tidigare har hon arbetat i många år som bland annat intern kommunikationsdirektör på Stena och Director of Passion på Clarion Hotels.
Hon pekar på tre centrala faktorer som krävs, för den ledare, som vill skapa en passionerad prestationskultur. Det handlar om tydlighet, synlighet och att man har kunskapen om det man gör.
FÖR DET FÖRSTA behövs ett emotionellt ledarskap. Du måste kunna konsten att skapa följare genom din övertygelse. När medarbetarna känner vad de är lösningen på, och känner sig behövda, skapas en rytm i företaget. Linda Hammarstrand beskriver det som ren magi när alla dansar i takt.
Dessutom krävs ett synligt ledarskap som skapar insikt om att alla, var och en, är avgörande för helheten. Varje medarbetare är länken i obruten kedja där alla servar.
”Vad är du lösningen på i vårt stora pussel?”, som hon uttrycker det och fortsätter:
”På Stena talade vi om stafetten. Frågan var: servar du på rätt sträcka? Fungerar överlämningen på bästa sätt? För vi måste först serva varandra, sen servar vi de andra.”
Hon erkänner utan omsvep, att dessa insikter, om att ha rätt person på rätt plats, inte alltid varit självklara för henne heller.
”Jag jobbade med HR i tio år och anställde bara personer som var lika mig!”
VILKET FÖRSTÅS INTE gav de bästa förutsättningarna för vår utveckling, kan hon konstatera idag.
”Nej, alla har ett värde tack vare sina olika egenskaper. Man behöver någon som driver och någon som bromsar. Någon som är kreativ, någon som är praktiskt. Någon som hejar på tills vi är framme. Och så vidare. Vi är inne i en tid, när vi insett att EQ är allt. Jag, som chef, måste inte kunna mest. Men jag måste ha en övertygelse. Och den måste vara äkta!”
DET ÄR KLART det kan kännas bekvämt och tryggt, när alla är precis som man själv. Men teamet med många facetter åstadkommer så mycket mer. Det är sedan ledarens uppgift att hålla samman alla i en enhet.
Linda Hammarstrand föreslår en enkel övning för att sätta samman ett team:
Gör en ”kortlek” med olika egenskaper – snabb, långsam, kreativ, analytisk, skeptisk, organisatorisk. Och så vidare. Ta själv tre kort, som du tycker stämmer överens med dina egenskaper. Välj sedan ut ett kort med en egenskap du upplever att du saknar helt, en riktig motpol.
”Anställ sen någon med den egenskapen!”
Mycket av sina egna insikter har hon fått genom the Disney Institute.
När hon var ansvarig för den interna kommunikationen på Stena fick hon i uppdrag att levandegöra företagets värdegrund för de 22 000 anställda. En uppgift som hon tog emot med öppna armar och höga ambitioner.
MEN JU MER tiden gick och det blanka, vita pappret växte framför henne utan att hon kom igång, desto mer insåg hon hur svårt det var. För vad skulle den här utbildningen innehålla som gjorde att medarbetarna gick tillbaka med en djupare förståelse och med modet att göra sitt jobb på ett nytt sätt? Hon hittade inte den lösningen. Men det var något som Disney hade svaret på sedan länge.
Även de ungdomar som bara jobbar ett sommarlov på Disney, får börja med en omfattande utbildning.
”Så länge inte gästerna ser någon skillnad på om du är fast anställd, eller vikarie, har de lika höga förväntningar på alla de möter.
DET GÖR ATT de måste utbilda alla. Där lär de sig det emotionella, att skapa relationer. Deras jobb är inte att sälja, utan att få gästerna att vilja köpa. Bland annat genom att lägga lika mycket ambition på detaljerna som på de stora strukturerna.
”Detaljerna är allt. De skickar ut signaler om att det har varit någon här som bryr sig – den känslan är äkta och går rakt in i hjärtat oss alla.”
Linda Hammarstrand utvecklar fortfarande sitt eget sätt att arbeta, med Disney-utbildningen i bakhuvudet.
”Men de första dagarna, som svensk på Disney, kände jag att jag höll på att spy glitter. ’Vad är magic!’ undrade jag. Men jag fick svaret att jag ställde frågan fel. Istället ska man fråga sig hur skapas magi?”
HON BÖRJADE HITTA den röda tråden, som är gemensam i framgångsrika företag. Det blanka pappret började fyllas med en filosofi som går genom medarbetaren hela vägen. Det handlar om bra rekrytering, bra utbildning och ledarskap. Vi anställer dem – sen släpper vi dem aldrig. När de harmoniserar är det som att arbeta i ett väloljat maskineri.
Linda Hammarstrand återkommer ständigt till ledarna. Alla företag skulle förstås helst ha sin egen showrunner – sin Steve Jobs, Richard Branson eller Petter Stordalen. Men det är inte möjligt. Det är däremot möjligt att finna ledare som kan bygga förtroende.
”Förtroende skapas genom välvilja och kompetens. Välviljan måste vara kännbar och genomsyra allt! Det handlar egentligen väldigt lite om uppgiften. Vi dras till ledare som får oss att växa. Man måste älska sina anställda. Och man måste ha en plan. Har man ingen plan, så kommer man att hamna i någon annans plan och den planen är sällan lika bra!”
Linda Hammarstrand menar att kvinnor har oerhört värdefulla egenskaper i dessa sammanhang.
KVINNOR KAN LÄTTARE identifiera sig med andra, exempelvis i rollen som köparen – och de är ofta bättre på att premiera EQ. Att uppmärksamma värdeskapande beteenden är viktigt – därför att det du fokuserar på växer.
”På Nordic Choice Hotels är 61 procent av cheferna kvinnor”, tillägger hon.
Det spelar stor roll hur man tänker, resonerar och uttrycker sig. Till det krävs ett speciellt mindset. Ett sätt att se och förstå medarbetare.
På 80-talet började företagen tala om CRM, då hade man kunden i fokus. Idag talar vi om TRM – Talent Relationship Management. Kampen om talangerna står i fokus.
Ingen rekryterare får framtidens talanger genom att beskriva vem de söker – de attraherar dem genom att beskriva vad de gör här. Vi följer ikonerna på företagen.
En bra ledare har ett proaktivt språk, som tänder, istället för släcker lusten. Den som intervjuar, i stället för att informera, väcker engagemang. Ord är viktiga, inte minst med tanke på att vi kommunicerar mycket med få ord på Sociala Media.
MAN TALAR HELLRE om att förbättra, än att förändra. Och ord som ”klagomål” blir ”kundinformation – vad vill kunderna att ni skall förbättra”. Arbetet går från att vara uppgifter, till upplevelser.
När enskilda medarbetare blir ett team, som ser ett gemensamt nåbart mål, då blir arbetsplatsen ett ställe att utvecklas och växa på. Det innebär också större möjlighet till intern rekrytering.
”Varje internrekrytering är en ren vinst och ett viktigt kvitto på att medarbetarna trivs och vill växa med företaget. Man sparar massor av kraft och pengar på att inte behöva söka externt”, understryker Linda Hammarstrand, som sammanfattar sina tankar i tre viktiga mått, när man ska bedöma en chefs förmågor:
Engagemang, kunskap och passion.
Vi måste skapa arbetsplatser där människor älskar att vara och där vi arbetar tillsammans och inte bara samtidigt!
Carin Fredlund