21 februari 2021

Miniintervju inför Trender & Spaningar: Jonas Vahlne

Jonas Vahlne har stenkoll på medieval, strategi och transformation och är en av våra expertrådgivare. Inför vårt medlemsevent Trender & Spaningar den 19 maj berättar han om hur den rådande pandemin påverkat våra medieval och spanar dessutom också in i framtiden.

Den 19 maj är det dags för vårt årliga event Trender & Spaningar, tidigare Brush up-dagen. Där får du som medlem möjlighet att träffa Sveriges Marknadsförbunds expertrådgivare och ställa frågor till dem direkt.


Inför eventet har vi pratat med våra deltagande experter. Jonas Vahlne är Head of Strategy & Transformation på mediebyrån Scream och är Sveriges Marknadsförbunds expert inom medieval, strategi och transformation.


Vilka lärdomar tar du med dig från det föregående året?

De vanligaste frågorna jag får kretsar kring hur man som annonsör bättre kan mäta och jämföra effekten av olika kanaler och budskap.

För människor och företag i många branscher har ju pandemin inneburit ett otroligt tufft 2020. Samtidigt, som marknadsförare, så var 2020 lärorikt. Många kunder och varumärken har ändrat arbetssätt och snabbat upp sin digitalisering. Vid sidan av lärdomar som jag tror att vi alla fått (man behöver inte resa i jobbet lika mycket, det fungerade bättre än man trodde att jobba på distans) så tar jag med mig främst en sak – hastighet.
När vi är tvungna kan vi genomföra förändringar snabbt. I mars och april när pandemin slog till var det som att 10 år av innovation skedde inom några veckor. Varumärken ökade sin tillgänglighet. Nya former av hemleveranser skapades. Nya affärsidéer uppstod.
De företag och organisationer som kan behålla denna hastighet får en stor konkurrensfördel.

Hur har pandemin påverkat våra medieköp?

De långsiktiga trender vi såg före pandemin har förstärkts.
Annonsörer har accelererat sin om-allokering från tryckta medier till digitala kanaler. Medieinvesteringarna inom sociala medier och sök har fortsatt öka.
Av naturliga orsaker har annonsörer inte annonserat lika mycket i utomhusreklam och bioreklamen har nästan helt uteblivit. Pandemin innebar tillfälligt att fler tittade på TV. Den effekten avtog dock i takt med att vi vande oss vid vår nya vardag. För året som helhet har färre tittat på TV men oftare. TV-reklam backade också i omsättning 2020 vilket är lite av ett trendbrott.

Vilka är de vanligaste frågorna du får från våra medlemmar
som rådgivare?

De vanligaste frågorna jag får kretsar kring hur man som annonsör bättre kan mäta och jämföra effekten av olika kanaler och budskap. En viktig fråga som också kan vara komplext att besvara. Det är också viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Inte minst inför en eventuellt stundande lågkonjunktur. Ofta innebär många mätmetoder ett för kortsiktigt perspektiv. 
Andra vanliga frågor handlar om hur man bättre kan estimera och förutspå framtida resultat av medieinsatser och marknadsföring. Båda områdena är ganska besläktade vilket säger något om branschen utmaningar.

Vilka trender ser du inom dina expertområde under 2021?

Varumärken fortsätter att utforska och dra fördel av människors nya beteenden. När vi nu under pandemin lägger oss till med nya vanor är vi också mer öppna för att testa nya varumärken.
Den starka trend av ökande e-handel som pandemin förstärkt kommer fortsätta att prägla 2021. Nya former av kundresor innebär att varumärken måste se över och säkerställa sin kundupplevelse.
Jag ser också hur annonsörer vill bygga in mer utrymme för anpassningar och flexibilitet i sina planer för 2021. Mycket kring året är fortsatt osäkert. Hur kommer mediepriser att utvecklas? Blir evenemang som festivaler och idrottsevent av? I en osäker värld vill man inte låsa sina planer.

Vad hoppas du på att se mer av under 2021?

Kollegor, kunder och kreativitet!

Boka 19 maj redan nu – välkommen att anmäla dig!