22 oktober 2016

Miljonviten om marknadsföring av hälsokostpreparat fortsätter på samma sätt

1. Patent- och marknadsdomstolen beslutar, vid vite av en (1) miljon kr, att förbjuda Svenska Almanacksbolaget AB att vid marknadsföring av hälsokostpreparat använda följande påståenden:
a) ”När extrakten utvinns av de gröna kaffebönorna och kombineras på rätt sätt, får du ett mycket effektivt naturmedel som kan öka din förbränning”, b) ”Green Coffee upprätthåller normala blodsockernivåer”,
c) ”Green Coffee bidrar till normal fettomsättning”,
d) ”Green Coffee stimulerar cirkulationen”,
e) ”Green Coffee höjer kroppstemperaturen”, f) ”kolin bidrar till normal fettförbränning”, och
g) ”Chili extrakt ökar förbrukningen av kalorier”, eller andra liknande påståenden, samt antyda h) att intag av krom kan leda till viktnedgång.
2. Patent- och marknadsdomstolen beslutar, vid vite av en (1) miljon kr, att förbjuda Svenska Almanacksbolaget AB att vid marknadsföring av hälsokostpreparat använda följande påståenden om att intag av Q10L:
a) förebygger åldringsprocessen,
b) ger dig överskottsenergi,
c) minskar trötthet och huvudvärk
d) stärker immunförsvaret,
e) är nyttigt för musklerna,
f) förbättrar cirkulationen, g) är en kraftig antioxidant,
h) är gynnsam för blodtrycket i) verkar positivt på minne och tankeverksamhet, och
j) kan också stärka dina resultat, eller liknande påståenden av väsentligen samma betydelse
3. Patent- och marknadsdomstolen beslutar, vid vite av en (1) miljon kr, att förbjuda Svenska Almanacksbolaget AB att vid marknadsföring av hälsokostpreparat påstå att en produkt kan fås utan kostnad eller till särskilt förmånligt pris, när det inte tydligt framgår att erbjudandet också innefattar en prenumeration på produkten.
4. Svenska Almanacksbolaget AB ska ersätta Konsumentombudsmannen för rättegångskostnader med 43 659 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.
Läs hela domen här: pmd-pmt-10743-16