6 mars 2024

Medlemsmätning 2024


Nu är Medlemsmätningen 2024 klar!
Tack alla ni medlemmar som deltog. 

Evimetrix har gjort medlemsundersökningen och Peter Wissing på Evimetrix sammanfattar årets resultat här:

Sveriges Marknadsförbund har verkligen flyttat fram positionerna och ökar sitt Net Promoter Score värde kraftigt. Det är både andelen ambassadörer som ökar men det är också färre som är kritiker.

Sverige Marknadsförbund får också högre instämmandegrad i att de ger inspiration, omvärldsbevakning samt kompetensutvecklar både individer och hela marknadsavdelningar. Den här utvecklingen bidrar till ett fortsatt väldigt fint Kund Nöjd Index värde.

Medlemmarna är således mycket nöjda med sitt medlemskap men önskar fler nätverksträffar och en mer uppdaterad hemsida. 

Sveriges Marknadsförbund får också höga betyg för sina evenemang. Speciellt Tendensdagen och alla webbinarier.