25 november 2017

Medarbetarna är Samhalls varumärke

Samhall har utvecklats från en grå, skyddad verkstad till ett starkt varumärke och förebild, även utanför Sveriges gränser. Främst med Employee Branding.
2015 vann Samhall European Business Award, i kategorin Environmental and Corporate Sustainability – i konkurrens med 24. 000 andra företag från 33 länder.
Samhall är idag en förebild för många företag, från många länder. Utländska företag kommer på studiebesök, bland annat för att lära sig hur man hittar rätt kompetens för rätt uppgift.
Samhall har därför samlat sina bästa råd i en liten bok med titeln ”Samhallmetoden – Hur vi får människor och företag att växa”. Den bygger på företagets åtta främsta insikter, som man utvecklat och diskuterar i boken. Insikterna är:
Insikt 1: Förvandla dolda talanger till synliga styrkor
Insikt 2: Det är viktigare att hitta rätt än att leta fel
Insikt 3: Varje problem gömmer en möjlighet
Insikt 4: En heterogen grupp har större möjlighet att lyckas
Insikt 5: Var inte rädd för regler och friktion
Insikt 6: Se utanför boxen
Insikt 7: Var flexibel. Ett rep är starkare än en kätting.
Insikt 8: Tänk långsiktigt
Verksamheten har i och för sig inte förändrats, men varumärkesplattformen och positioneringen har blivit tydligare. Och allt fokus är på medarbetarna.
De ursprungliga rötterna går tillbaka till 1960-talet då kommuner och länsarbetsnämnder började anordna ”skyddat arbete” för människor med olika former av funktionsnedsättningar. Något som inte fungerade speciellt bra, eftersom det fanns stora brister i organisationer och system. Så 1980 grundades Samhall för att samla ihop verksamheten och höja kvalitén. Sedan 1992 är det ett statsägt bolag med uppgiften att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för människor med nedsatt arbetsförmåga.
SAMHALL HAR ALLTID varit välkänt, men insikten om vad företaget egentligen är och står för, har varit låg och till stor del styrd av fördomar.
Men bakom alla fördomar fanns ett företag med 25 000 medarbetare och enorm kapacitet på en mängd områden. Man arbetar inom sex affärsom-råden med allt från produktion till en mängd olika tjänster ute hos kundföretagen. Så, exempelvis, finns drygt 2 000 utbildade truckförare i personalstyrkan. Över 90 procent av medarbetarna arbetar ute hos kundföretagen.
”Visst, man skulle kunna säga att vi har 25 000 problem. Men vi är bäst på att hitta lösningar på dem”, konstaterade Mats Eliasson, som är marknadsdirektör på Samhall.

Mats Eliasson talar om Samhälls Kinderegg, ett system där alla vinner. Foto: Samhall
Mats Eliasson talar om Samhälls Kinderegg, ett system där alla vinner. Foto: Samhall

SAMHALLS STARKA SIDA är att man kan para ihop rätt individer med rätt uppdrag. De är helt enkelt mästare på matchning.
”Olle i rullstol är värdelös som trappstädare. Men han är en stjärna  i ett callcenter”, säger Mats Eliasson.
För ett antal år sedan fick Lasse Källgren på varumärkesbyrån Cabomba i uppdrag att positionera om företaget.
”Vi kände att vi måste äga ett ord. Och det ordet blev VIKTIGAST”, berättade Lasse Källgren i samband med ompositioneringen.
”Vi var kaxiga och utnämnde oss till Sveriges viktigaste företag. Det kan vi säga utan att skämmas. Vi är inte bäst. Inte heller störst eller vackrast. Men vi är viktigast. Det motiverar vi med att vi har tre mål för vår nytta: Vi ska vara till nytta för våra medarbetare. Vi ska vara till nytta för våra kunder. Och vi ska vara till nytta för samhället”, berättar Mats Eliasson och tillägger att detta är Samhalls eget Kinderegg.
”Det var logiskt att komma fram till positionen landets viktigaste serviceföretag. Det ledde oss också till att ändra retoriken i övrigt. Vi tog bort funktionsnedsättning och började istället prata om förmågor”, förklarade Lasse Källgren.
RESONEMANGET LEDDE TILL devisen ”Bara funktion, inga hinder”.
Ur det kom ett helt förändrat synsätt. Inte minst internt.
”Detta var nyckelfaktorer för vår framgång. En annan nyckelfaktor är att vi alltid lyfter fram våra medarbetare. De har massor av kvalifikationer och vi är väldigt stolta över dem och vad de åstadkommer. Vi bryr oss verkligen om våra anställda och folk gillar att man är stolt över sina medarbetare”, påpekar Mats Eliasson.
”Dessutom”, tillägger han, ”är det centralt för våra framgångar, att vår interna kommunikation går via vår externa. Vi har exempelvis en extern Facebooksida, som också är vår interna panel.”
Cabomba och Samhall valde att fokusera all kommunikation på medarbetarna. Med ett undantag.
I den inledande kampanjen under ompositione-ringsprocessen, fick Samhalls vd, Moniqa Lingegård, i affärspressen berätta om varför Samhall är landets viktigaste serviceleverantör.
Layout 1Under rubriken ”Om fler företag anlitade Samhall skulle det gå ännu bättre för Sverige”, sa hon:
”Många av Sveriges mest framgångsrika företag är kunder hos oss. Vi hjälper dem med allt från städ, tvätt, äldreomsorg och fastighetsunderhåll till logistik och tillverkning. Vi syns inte ofta i media, men vi syns alltid i resultatet. Visst finns det kunder som kommer till oss för att bli bättre på CSR och bidra till ett hållbart samhälle, men skälet till att de stannar kvar är att vi alltid levererar tydlig nytta.”
ÖVRIG KOMMUNIKATION SPEGLAR medarbetare och deras uppdrag. Annonseringen har berättat om ett antal kunder och vilka jobb man gör för dem och om medarbetare. Många stora, kända företag är kunder och har varit med i Samhallreklamen, exempelvis IKEA, ICA, InkClub och Stockholmspolisen.
”Vår ompositionering har blivit en hävstång för försäljningen. Den innebar också att vi kunde höja oss till ledningsnivåerna i företagen vi samarbetar med. Det blev en ny dimension i vår affär. Vi står kommersiellt starkt idag, på ett sätt som var helt omöjligt tidigare”, säger Mats Eliasson och förklarar en liten del av hemligheten med Samhalls förmåga att matcha människor och uppdrag.Layout 1
”De som jobbar med matchning och att hitta möj-ligheterna hos våra medarbetare är inga personalvetare eller vårdpersonal. Det är superentreprenörer. Människor som inte letar problem utan möjligheter.”
KÄNNEDOMEN OM SAMHALL har ökat rejält efter ompositioneringsarbetet. För att inte tala om varu-märkespositionen, där Samhall seglar stadigt uppåt till höger i rutan ”välkänd och omtyckt”.
Och man arbetar vidare på samma spår.
”Vilka vi är – det är detsamma. Det vi gör, beror lite på vad omvärlden gör”, förklarar Mats Eliasson och tillägger att man idag har ett affärsmässigt fokus på tjänsterna ”fler händer i vården”.
Det innebär att man under det senaste året jobbat mycket med ett tjänsteutbud som är kopplat till äldrevården.
”Nyckeltalen blir dramatiskt bra i förhållande till hemtjänsten, helt enkelt för att vi kan ge mervärdet i att det alltid är samma människor som möter brukarna och att de kan ta sig lite mer tid med var och en. Det gör välfärdssektorn starkare”, menar Mats Eliasson.
 

DET INNEBÄR ATT den utbildade personalen i omsorgen, kan ägna sin tid åt det de vill och är bra på, nämligen omsorgen. Sen kan Samhalls medarbetare sköta servicen omkring dem.
”I områden där det är svårt att rekrytera, som exempelvis i Boden, där har alla kommunala äldreboenden medarbetare från oss”, berät-tar Mats Eliasson och tillägger att det också inneburit att den utbildade personalen får en mycket mer mänsklig arbetsbelastning
och sjukfrånvaron har sjunkit med 30 procent.
En faktor bakom Samhalls positiva utveckling är att man levererar enkla tjänster. En annan är tidsandan. En strävan om att bidra till ett bättre samhälle, hos många företag och organisationer.
”Starka varumärken är beroende av att laddas med värde och mänsklighet. Det innebär att ett sam-arbete med oss också kan vara ett strategiskt val.
Samtidigt som man ’räddar världen’, får man städat på kontoret”, konstaterar Mats Eliasson, som berät-tar att idag kommer företagen inte bara till Samhall för att få en tjänst utförd. Man kommer ofta för att man vill inleda ett samarbete och utifrån det tar man fram lämpliga tjänster.
”Grunden i mitt arbete handlar om att förklara varför vi finns till. De som ska köpa av oss ska veta, inte bara vad vi gör, utan också vilka vi är. Vi gör dig bättre. Det är vårt varumärkeslöfte”, sammanfattar Mats Eliasson.
HANS KOMMUNIKATIONSBUDGET ÄR inte speciellt imponerande. Därför prioriterar man PR och events. Där ingår Samhall-priset Visa Vägen, som syftar till att uppmärksamma de arbetsgivare och eldsjälar som gör mest för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. I år delades priset ut för tionde gången, den 20 november. Den mycket namnkunniga juryn, från näringsliv och arbetsmarknadens parter, har detta jubileumsår också haft extra mycket jobb med att välja vinnar-na. Ett rekordantal på 272 eldsjälar och arbetsgi-vare hade nominerats.
Prisutdelningen skedde på en gala på Rival i Stockholm med anföranden och uppträdanden av kända namn som näringsminister Mikael Damberg, hockeyhjälten Peter Forsberg, artisten Louise Hoffsten, hotellkungen Petter Stordalen och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.
Östhammars Kommun vann priset som Årets Arbetsgivare. Genom att tänka långsiktigt har de utmanat såväl strukturer och fördomar och öppnat sina arbetsplatser i välfärden för personer med olika kompetenser och bakgrunder och visar de vägen mot en mer inkluderande arbetsmarknad.
Arne Anderstedt, som är vd på Högbo bruk i Sandviken vann priset som Årets Eldsjäl, för att han sitt inkluderande ledarskap, där alla ges möjlighet att delta. Har han aktivt och målmedvetet skapat nya möjligheter till arbete för personer med funk-tionsnedsättning.
Hederspriset ”Alla tiders arbetsgivare” delades ut till Axel Johnson AB, som visat affärsnyttan av socialt ansvarstagande och genom en aktiv styrning skapat ett engagemang som genomsyrar hela verksamheten. Med ett tydligt ledarskap, över generationsgränserna, har de skapat nya vägar till arbete för tusentals personer med funktionsned-sättning i hela landet.
Carin Fredlund