13 september 2018

Med franchise blir engagemanget större

Tillsammans kan engagerade entreprenörer både stärka varandra och varumärket.
Det kräver hårt arbete och stort engagemang att starta ett företag och skapa för- utsättningar för framgång.
Kanske har man utvecklat en affärsidé, som skulle kunna fungera på flera platser. Men att etablera filialer kräver förstås lika mycket jobb varje gång.
”Och om man anställer någon, för att driva en enhet någon annanstans, hur ska man hitta någon med samma engagemang som man själv har?”
Det var frågan som Estelle Nordenfalk ställde sig, när hon insåg att det inte fanns några yogakedjor, varken i Sverige eller i många andra länder.

Estelle Nordenfalk driver yogakedjan Yogayama i franchiseform. En verksamhet som bidrar till människors hälsa, både till kropp och själ. På Tendensdagen berättar hon om vad det betyder för dagens stressade yrkes-människor.
Estelle Nordenfalk driver yogakedjan Yogayama i franchiseform.
En verksamhet som bidrar till människors hälsa, både till kropp och själ.

Hon driver yogakedjan Yogayama sedan 11 år och var innan dess vd Kajak Television (som numera ingår i Jarowksi).
HON MENAR ATT Yogayama bygger på ett koncept som är tillräckligt unikt för att kunna spridas. För även om yoga på senare år blivit alltmer populärt är det antingen större gymkedjor, som även erbjuder yoga, eller enskilda studios.
”Vi har professionaliserat verksamheten och paketerat all vår kunskap på ett gediget sätt och tagit en tydlig position. Dessutom arbetar vi med utbildning och fortbildning av våra egna lärare. Det gör oss också unika”, förklarar hon.
När hon började fundera på att expandera Yogayamavarumärket, drog hon sig till minnes ett samtal hon haft några år tidigare med Karin Kisker, som då var vd på Franchise Sverige. Hon hade talat om fördelarna med att bygga verksamhet genom franchise. De båda tog upp diskussionen igen och Estelle Nordenfalk blev övertygad. Självklart var det så, som Yogayama skulle växa. Och Karin Kisker erbjöds plats i styrelsen därtill.
”Det finns så stora möjligheter i kraften hos en driven entreprenör”, konstaterar Estelle Nordenfalk och understryker hur viktigt det också är att bygga kedjan utifrån ett varumärkestänk.
”Det är så roligt att bygga varumärken. Inte minst idag, när konsumenterna synar bluffar i realtid. Man måste vara trovärdig och sann. Yogayama är ett varumärke i tiden som gör skillnad. Det var jättekul i TV-världen. Fullt av kreativitet. Men det är ännu roligare att arbeta med något som är viktigt på riktigt. Något som bidrar till människors hälsa”, påpe-kar Estelle Nordenfalk, som själv yogat i många år, för att hålla kropp och knopp i trim.
YOGAYAMA ÄR FORTFARANDE en ung franchisekedja där det första avtalet med en franchisetagare tecknades för ett år sedan.
”Vi har startat tre enheter. Så nu tar vi en paus och funderar igenom hur det fungerar och skruvar på konceptet. Det tar ju lite tid att sätta basen och stommen i verksamheten. Men, när det är klart, klarar man många studios under samma ledning”, påpekar hon.
När man arbetar med handboken, blir man ju också medveten om hur man gör saker. När det sedan kommer någon utifrån och ställer frågor, måste man själv ha tänkt igenom allt väldigt noga själv först.
Estelle Nordenfalk konstaterar idag att franchise-verksamheten inte egentligen skiljer sig så mycket från hennes erfarenheter från TV-världen. Där handlar mycket om att ta fram TV-format, paketera dem och sälja till andra kanaler. Och precis som inom TV är dessutom yoga-branschen en frilansbransch.
”Det betyder att man måste vara den bästa arbetsgivaren”, menar hon.
Mattorna väntar på nästa yogapass
Mattorna väntar på nästa yogapass

DEN IDEALA FRANCHISETAGAREN har naturligtvis kunskap om yoga. Men det är inte det viktigaste.
”Vi tittar på personligheten. Det måste vara någon som är trygg, stabil och genuin. Någon som vill bygga en yogastudio på riktigt. Det personliga mötet och servicen är då det viktigaste. Dessutom måste det vara en bra chef, som kan bygga en community, förstå affären och att bygga företag. Man måste också vara utåtriktad och kunna sälja. Det är sådana personer vi letar efter”, förklarar hon.
Det kommer in många ansökningar från människor som vill bli franchisetagare. Även från personer som berättar att de är utbrända från tidigare jobb och menar att det då skulle vara perfekt att satsa på yoga.
”Men det är ingen avkoppling att bygga företag! Man måste vara entreprenör, för att lyckas!”
För entreprenören finns ännu en stor fördel med franchiseverksamhet, eftersom man inte är så en-sam i ett franschisenät, som småföretagare annars är. Man känner varandras verksamhet ordentligt och stöttar varandra och vill varandra väl.
”Man är en del i en större helhet, även om man är sin egen och driver sitt företag på egen hand”, sammanfattar Estelle Nordenfalk.
Carin Fredlund