6 maj 2020

LinkedIn enkät – Resultat

LinkedIn-användande

Sveriges Marknadsförbund är nyfikna på hur personer inom branschen använder LinkedIn, både i sin yrkesroll men också för sin arbetsgivare och har därför tagit fram en webbenkät.  Resultatet presenteras nedan.

Sammanfattning webbenkät om LinkedIn

Vi använder LinkedIn för att bygga varumärke

Det främsta målet för företag och organisationer på LinkedIn är att bygga varumärken. Det visar Sveriges Marknadsförbunds enkätundersökning. För personer är målet med närvaro däremot främst att nätverka.

Hela 82 procent av de som svarade i Sveriges Marknadsförbunds webbenkät om LinkedIn, angav varumärkesbyggande som främsta mål med närvaron för deras företag eller organisation. 42 procent använder också kanalen för att nå ut med budskap och för att skapa leads.

För den personliga närvaron på LinkedIn är däremot det främsta målet att nätverka, hela 66 procent anger det som ett personligt mål. Att bygga varumärke har 58 procent som mål för sin personliga närvaro. 26 procent har som mål att nå ut med budskap, 13 procent vill skapa leads och 9 procent har som mål att hitta ett nytt jobb via LinkedIn.

Det viktigaste att mäta för ett företag och organisation med deras närvaro på LinkedIn är trafik till sajt, 55 procent anger att det är deras mål. 47 procent av svarande mäter också räckvidd och 30 procent mäter följare, kommentarer och delningar. 26 procent mäter leads och likes. 5 procent mäter inget alls.

När det gäller den egna närvaron är det räckvidd som är det som flest mäter, 26 procent utvärderar sin närvaro genom att titta på hur många som inläggen nås av. 21 procent struntar i att utvärdera den egna närvaron på LinkedIn medan 16 procent tittar på engagemang på sina inlägg för att utvärdera.

För att skapa engagemang på LinkedIn satsar 71 procent på att bjuda på kunskap. 63 procent anger att det är viktigt att skapa relevant innehåll för att skapa engagemang, 40 procent taggar personer i inlägg medan 29 procent ställer frågor när man vill skapa engagemang.

Om webbenkäten
Sveriges Marknadsförbund var nyfikna på hur man inom branschen använder LinkedIn.
Bland de som deltog i enkäten var störst andel, 24 procent, konsulter, 21 procent marknadschefer, 13 procent PR-ansvariga, 10,5 procent kommunikatörer. Övriga yrkesroller var bland andra vd:ar, kommunikationschefer, marknadskoordinatorer, social media managers, samt byråchefer.