Läs mer om de åtta modulerna här:

Förbättrad e-handel

Modul 1: Trender och nyckelkompetenser inom e-handel

Modul 2: Så fattar kunder beslut

Grunden i framgångsrik marknadsföring är att förstå hur era kunder fattar beslut och hur ni kan påverka dem. I denna modul får du praktiska verktyg och mallar för att strukturera vilka faktorer som påverkar varför era kunder väljer eller väljer bort er och era konkurrenter. Modulens syfte gör att det inte längre blir en gissningslek för dig att veta hur ni ska få fler kunder. Du får även verktyg för att kommunicera dina insikter till din organisation. Bli den som erbjuder klarhet kring hur era kunder fattar beslut.

Modul 3: Kundresan och performance marketing

För att öka effekten på alla marknadsinsatser är en kontinuerlig analys av kundresan A och O. Genom att systematiskt mappa upp de delar som bidrar med värde till kunderna håller ni fokus på det som är viktigt – att addera värde och göra det så smidigt som möjligt för era kunder. I denna modul går vi igenom hur du kan illustrera kundresan och analysera vilka olika delar som ni måste förbättra. Vi går även in på grunderna i performance marketing kopplat till hur ni driver leads i olika delar av kundresan. 

Modul 4: UX-design och påverkan

Idag är kunder mycket vana att orientera sig i digitala miljöer. Därför ställs större krav än någonsin på att ni håller er miljö uppdaterad och smidig med den funktionalitet som era användare förväntar sig. Vi går igenom vilka olika steg kunder går igenom och vad som blir viktigt i form av användarvänlighet. Samtidigt ska er hemsida påverka era besökare i form av att ge rätt information och känslor. Vi tittar på hur ni ska tänka när ni presenterar olika typer av information samt hur känslor väcks och vad de kan leda till.

Modul 5: Egen e-handel

Här går vi igenom grunderna till den senaste forskningen på hur en egen e-handel optimeras. Vad är viktigt för just er typ av produkter och hur ska ni presentera era produkter och tjänster för att öka konvertering. Vi pratar även om hur ni jobbar med olika typer av sidor för att se till att ni kan både driva trafik in och till konvertering.

Modul 6: Nå igenom hos e-handlare

Är du beroende av andra e-handlare för att sälja dina produkter. Vi går igenom de olika strategier det finns för att lyckas få så stor plats som möjligt hos olika typer av e-handlare och vad som blir viktigt för er för att stå ut och bli valda när valmöjligheterna är oändliga för era kunder.

Modul 7: CRM och targeting

Här går vi igenom vilken typ av data som är intressant att samla in om era kunder och hur ni kan använda den för att lyckas öka effekten av er marknadsföring. Vi pratar om hur man bygger targeting och de för och nackdelar som finns mellan att gå brett till många eller fokusera smalt på några få.

Modul 8: Annonsering och sökoptimering

Här går vi in på hur ni skapar marknadskommunikation som verkligen kan driva trafik till era egna kanaler. Vi tittar på olika typer av annonsering i olika medier samt vilket material ni måste ta fram för att öka er synlighet inom sök. Vi pratar om hur ni sätter upp en content-avdelning för att se till att ni löpande kan producera kreativt material som kan driva er insamling av leads.