7 oktober 2016

Lag om kollektiv upphovsrätt

En ny kag om kollektiv upphovsrätt träder ikraft vid årsskiftet 2016/2017. sfs2016_977