15 november 2016

Kreatör blev marknadschef, blev vd. Smart!

När marknads- och varumärkesorientering blir allt viktigare i företagen är det också naturligt att marknadschefer rekryteras till vd-posten.
Thomas Kusoffsky är ett exempel på den utveckling, som Eva Lundström talar om i artikeln på förra sidan. Han kom till Smarteyes för fyra år sedan, som marknadschef och är idag bolagets vd och koncernchef, fortfarande med det övergripande marknadsansvaret.
”Det har varit en tydlig trend i 3-4 år att marknadsorienterade vd:ar efterfrågas allt mer. Digitaliseringen har främst påverkat det här och det är marknadschefen som har insikt och stor förståelse i dessa frågor. I takt med detta inser allt fler också vikten av ett starkt varumärke. Medvetenheten ökar om hur snabbt bilden av varumärket kan ändras om den inte förvaltas väl”, säger han och påpekar att detta blir allt mer centrala frågor i takt med att konkurrensen blir global.
”Det är ingenting man kan låta någon enskild person ha allt ansvar för. Det måste genomsyra hela organisationen och det är extremt viktigt att det också finns en förståelse för det på styrelsenivå. Även styrelserna har fått ökat fokus på varumärken och den bör även fundera på var i livscykeln företaget befinner sig.”

Thomas Kussofsky började sin karriär som ad på reklambyrå. Idag är han vd på Smarteyes. Foto: Smarteyes
Thomas Kussofsky började sin karriär som ad på reklambyrå. Idag är han vd på Smarteyes. Foto: Smarteyes

Ett företag som håller på att skapa ett varumärke från grunden, behöver speciellt mycket varumärkeskompetens i ledningen, menar Thomas Kusoffsky.
Det gäller exempelvis för Smarteyes, som fortfarande är ett ungt företag. Verksamheten startade 2007 som en uppstickare i branschen, med målsättningen att bli ett modeföretag, snarare än en traditionell optikkedja. Idag har man drygt 85 butiker i tre länder och omsätter över en halv miljard kronor. Huvudägare är Mellby Gård.
”Vårt uppdrag är fortfarande att etablera oss på marknaden”, säger Thomas Kusoffsky.
Själv hade han inte bara erfarenhet av marknadschefens jobb, när han blev vd. Han har också en lång bakgrund som kreatör i reklambranschen. Han har jobbat som art director och creative director, på reklambyråer och på Stadiums marknadsavdelning. Från ett ad-jobb på göteborgsbyrån Valentin & Byhr, värvades han tillbaka till detaljhandeln och Willys, där han hade befattningar som kommunikations- respektive marknadschef, innan han kom till Smarteyes.
Även som kreatör, var han alltid intresserad av kundernas affär, något som han menar är byråernas största utmaning. Det är viktigare för byråerna att vara affärsutvecklare idag än tidigare. Digitaliseringen har tvingat byråerna att komma närmare sin kunds affär och skapa relevant innehåll som utvecklar kunderbjudande.
Thomas Kusoffsky känner också igen sig i Bohmans Nätverks nya rapport om marknadschefens framtid. Han menar att marknadsavdelningens verksamhet idag flyter ihop med it, hr, sortiment, intern information, försäljning och kundtjänst.
”Det är svårt att identifiera marknad, för det skär igenom hela organisationen”, tycker han och fortsätter:
”Tiden har blivit marknadschefen största utmaning. Det gäller att våga välja väg. Men också om att våga välja bort. I takt med att möjligheterna ökar måste bolaget ha ett tydligt fokus och samtidigt utveckla sitt varumärke och erbjudande. Det innebär att marknadschefen måste arbeta strategiskt, men samtidigt också vara extremt taktisk och snabbfotad.”
Det är inte länge sen man satt och gjorde affärsplaner för de närmaste 3-5 eller till och med tio åren. Men vem vet hur den egna marknaden ser ut om fem år, och vad händer imorgon?
Thomas Kusoffsky förklarar att Smarteyes är en värderingsdriven organisation, där det är lika viktigt att jobba inåt, om utåt.
”En erfarenhet från byråtiden, som är mer aktuellt än tidigare, är vikten om att byråns kunder måste förstå sina kunder.
Vi gör årligen marknadsanalyser som ligger till grund för våra affärsplaner och kommande åtgärder. Våra viktigaste områden är kundnöjdhet och rekommendationsfaktorer. Vi har satt upp visionen att vara den mest rekommenderade optikern. Den visionen fungerar på alla nivåer och ger alla ett tydligt fokus i hela organisationen. Det är en enkel vision men den genomsyrar allt, inte minst arbetet med våra egna medarbetare och kundmötet i butiken”, sammanfattar Thomas Kusoffsky.
Carin Fredlund