14 oktober 2021

Hur utvecklas vårt konsumentbeteende

Henrik Sjödins specialområde är konsumentbeteende. Där har han sin doktorsexamen och sitt yrke.
Henrik bjuder här på information, tankar och reflektioner från utfrågningar som han gjort om konsumentbeteende.

Henrik Sjödin Ph.D, Strategist & Partner på Åkestam Holst NoA
Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom konsumentbeteende och kundinsikt.


Henrik Sjödin frågar Teresa Riehm, senior analytiker på Google.

Henrik har talat med Dr. Teresa Riehm senior analytiker på Google om hur vårt konsumentbeteende utvecklas, inte minst online. Som vanligt i Henriks små utfrågningar tog de avstamp i frågan:

Vad ser du?
Terese Riehm, senior analytiker Google svarar:

Corona ändrade beteenden och skapade nya vanor.
Första året såg vi t ex i Google Trends att svenskar sökte efter nya sätt att konsumera (hämtmat +60%, drive through +130%), hitta balansen hemma
(höj och sänkbart skrivbord +330%, hantelset +450%), nya sätt att spendera fritiden (vandring +45%, pussel +75%) och nya saker att lära sig (kurs online +80%, odla +40%).

Svenskarna spenderade mer tid med sociala medier, online video och annat digitalt innehåll. Digitaliseringen av den äldre delen av befolkningen accelererades.

Nu börjar ”det nya normala” utkristallisera sig, även om närvaron på arbetsplatser och i kollektivtrafiken fortfarande är ca 25% lägre (enl vår COVID-19 Community Mobility Report) jämfört med innan krisen – vi får se vad som händer när fler restriktioner lyfts. Människor spenderar redan mer tid i butiker och restauranger. Svenskarnas sökintresse för flygresor, som vi följer med vårt Destination Insights-verktyg, började under sommaren hämta sig och nuddar nu nivåer vi sett innan krisen. Resebranschen är på väg upp ur diket.

Samtidigt fortsätter e-handeln sin starka tillväxt. Trösklar har försvunnit och köpupplevelsen blir bättre. När vi i somras frågade svenskarna i vår årliga Smart Shopper studie huruvida de tror att de kommer behålla sina ändrade inköpsvanor även efter corona svarade 86% ja (jämfört med 77% förra året). Men det finns fortfarande saker svenska e-handlare behöver jobba med. Kunderna har ökat sina krav och vill ha en smidig resa. Så många som en tredjedel upplever att det skaver någonstans när de handlar online, där behovet att registrera sig och produkttillgänglighet skapar mest bekymmer. Nordiska kunder har länge varit lojala, men vi ser en ökad tendens till att kunder är öppna för nya handlare och varumärken. För dem är och förblir priset det stora argumentet.

Så det senaste året har på många sätt accelererat skiften i konsumentbeteenden och det blir spännande att se i vilken takt som utvecklingen kommer fortsätta framåt.


Henrik Sjödin Ph.D, Strategist & Partner på Åkestam Holst NoA
Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom konsumentbeteende och kundinsikt.