1 augusti 2016

Go Cruising Travel Group kan inte registreras

PRV avslog registrering av varumärket Go Cruising Travel Group med motiveringen att det hade en beskrivande innebärd.
Patent- och marknadsdomstolen avslår företagets överklagande.
Läs hela domen här: pmd-pma-11112-16