2 maj 2018

Fyra grundpelare för digitalt varumärkesbyggande

Många företag använder fortfarande digitala medier främst för aktivering. Men digitala kanaler kan göra mycket större nytta än så, om de används rätt.
Oliver Feldwick är Head of Digital Strategy på The & Partnership i London och har nyligen presenterat en WARC-rapport om hur digitala kanaler kan bidra till att bygga starka varumärken.  Han menar att tekniken och mätmetoderna har bidragit till ett alltför ensidigt och kortsiktigt fokus på klick.
Det finns dock inget tydligt samband mellan klick och varumärkesutveckling. Oliver Feldwick menar att det är marknadsförarnas fixering vid klick, som försvårar deras möjligheter att bygga varumärken.
För varumärkesutveckling behöver man skapa kändisskap, emotionella kopplingar, särskiljningsförmåga och en övertygande varumärkesberättelse. Det kan man också göra i digitala kanaler. Om man gör på rätt sätt. Feldwick talar om fyra grundpelare, för den processen.pillars-1115973_1920
För det första måste varumärken utnyttja de digitala styrkorna, samtidigt som man undviker alla fallgropar, menar han. Men det kan man bara göra om man verkligen förstår vilka roller som digitala medier spelar i människors liv. Från att erbjuda snabba lösningar till fullkomligt uppslukande upplevelser. Och man måste förstå hur olika plattformar fungerar i olika sammanhang.
När det gäller mobilt Facebook-användande, så vet man exempelvis att 70 procent av mobiltiden handlar om framåtlutande, omedelbar användning av plattformen. 30 procent av tiden kan däremot vara mer fördjupande, tillbakalutad. Är man medveten om det, kan man vikta sitt innehåll på Facebook efter det, menar Feldwick.
Man bör också vara medveten om hur man skall utforma den digitala kommunikationen på bästa sätt. Exempelvis ta hänsyn till att mycket möter konsumenterna på små, mobila bildskärmar. Det innebär exempelvis att inslagen måste vara korta, huvudbudskapet måste komma snabbt och vara lätta att scrolla förbi.
Dessutom måste man också inse att det krävs investeringar för att sprida budskapen. Viral spridning är bara en myt, påpekar Feldwick.
”Att bygga varumärken i digitala medier kräver en blandning av betalda kanaler, pr och helst också lite organisk förstärkning, för att få en jämn, mätbar utveckling och nå tillräckligt hög share of voice för att bygga ett varumärke”, understryker Feldwick.
Slutligen är det också absolut nödvändigt att mäta och utvärdera sina insatser och marknadsförarna måste motstå frestelsen att hänga upp sig på kortsiktiga värden och hoppa mellan aktiviteter, innan det ens är möjligt att korrekt mäta varumärkesutvecklingen.
Man bör skapa en plattformsneutral, balanserad blandning av åtgärder som skapar både lång- och kortsiktiga effekter.
”Men digitala medier bör självklart vara en naturlig del i modernt varumärkesbyggande”, menar Oliver Fledwick.
Carin Fredlund