15 oktober 2009

Framgång är ingen slump

Ska man lyckas med något gäller det att jobba och jobba. Det gäller både privat och för företag. Detta gäller även politiker.

Så inledde Bengt Germundsson sitt anförande på årets Tendensdag, där han berättade hur han lyckats med konststycket att på sju år få Markaryds kommun att klättra från plats 200 år 2002 till plats 16 år 2009 på Svenskt Näringslivs rankning av landets 290 kommuner.
När Bengt Germundsson tog över som ordförande i Kommunstyrelsen var självkänslan mycket låg i Markaryd. Kommunen hade framför allt låg utbildningsnivå, svårt att attrahera arbetskraft och en manlig och mekanisk framtoning. Sedan år 1990 har kommunen tappat 100 innevånare per år. En trend som tack vare enträget arbete bröts 2004.
Bengt Germundsson började med att på olika sätt försöka stärka kommunens självkänsla och bygga en positiv identitet. Marknadsföring av kommunen, utbildningsinsatser, breddat näringsliv, bättre infrastruktur och en satsning på kultur och fritid har gjort att kommunen allt mer kunnat erbjuda en attraktiv livsmiljö för sina innevånare.
En undersökning av vilka positiva saker som kommuninnevånare och andra förknippade med kommunen visade att närheten till naturen och frånvaron av stress var något som uppskattades mycket.
Markaryd har högst andel utländska fritidshusägare i Sverige. Varje helg kommer 2 500 personer extra till kommunen. Framför allt är det många danska och tyska fritidshusägare som upplever Markaryd som billigt, tryggt och bra. Satsningen på kommunen har gjort att allt fler fritidshusägare flyttat till Markaryd mer eller mindre permanent.
Kommunen har satsat mycket på att kunna erbjuda lokala företag möjlighet att växa, och även på att locka utländska företag att lägga sina tillverkningsanläggningar i Markaryd. Här har det visat sig att något som verkligen uppskattas av både inhemska och utländska företag är snabb hantering av ärenden som handläggs av kommunen, och att kommunen håller vad de lovar.
När det gäller att skapa bra självkänsla bland kommuninnevånarna ligger hemligheten i att hela tiden göra saker som får innevånarna att känna sig stolta över sin kommun. Här gäller det för kommunen att leverera snabbt och sedan snabbt berätta vad de gjort.
Hela tiden har Bengt Germundsson arbetat extremt hårt med att själv vara synlig i kommunen och visa sin uppskattning för alla bra initiativ som tas. Hans eget starka engagemang för kommunpolitiken och för kommunen i stort är en stor del av förklaringen till varför det gått så bra för kommunen de senaste fem åren.
– Vi marknadsför oss genom att tala väl om oss själva. Vi vill bli Sveriges bästa kommun. Det är roligare än att säga att man ska bli bland de 50 bästa. Som medarbetare i Markaryds kommun ska man älska kommunen – det står i arbetsbeskrivningen, säger Bengt Germundsson.
Bengt Germundsson, ordförande för Kommunstyrelsen i Markaryd