21 maj 2021

DHL levererar ny styrelseledamot till Sveriges Marknadsförbund

Sveriges Marknadsförbund vald nyligen in ett antal nya styrelseledamöter.
En av dem är Mikael Stange, som är marknadschef för DHL eCommerce Solutions.


Grattis till posten som ny styrelseledamot i Sveriges Marknadsförbund. Hur känns det?

Tack! Det känns såklart kul, men också väldigt spännande.

Som ny ledamot – vad kan du tillföra
Sveriges Marknadsförbund?

Jag hoppas och tror att jag – med en grundkompetens inom kommunikation – kan tillföra exakt det som jag jobbar med idag: Att tillsammans med andra människor hitta smarta och effektiva sätt att nå ut med allt det Sveriges Marknadsförbund erbjuder för att på så vis vara med och skapa ett större värde för alla medlemmar. Som person är jag idéstark, duktig på att driva igenom saker och komma med nya infallsvinklar.

Berätta lite om din bakgrund?

I grund och botten är jag copywriter, vilket jag jobbade som 2004-2018 innan jag blev rekryterad till DHL som marknadschef. Har jobbat många år inom sponsring och event, bland annat på Passion Lab, men har också undervisat inom copywriting på Forsbergs skola. På senare år har jag också gått en del utbildningar inom många delar som rör SEO, SEM, uppföljning och mätning av digital marknadsföring.

Vilka är de största utmaningarna man har som marknadschef idag, tycker du?

Det faktum att du måste ha en bred kunskap inom väldigt många olika discipliner som rör marknadsföring, kommunikation och hur du utvärderar den. Detta behöver du kombinera med en god förståelse för den bransch och organisation du jobbar inom för att lyckas förankra det du och ditt team gör.

Hur har DHL påverkats av pandemin och har du några tips och råd till andra marknadschefer som sitter med ett förändrat marknadsläge?
Hur ska man tänka inför att allt öppnar upp igen?

DHL är som globalt företag oerhört beroende av internationella samarbeten, då vi levererar över hela världen, vilket krävt en oerhörd omställning. I en leveranskedja finns många delar som innebär fysisk kontakt. Här fick vi väldigt snabbt hitta nya sätt för att lösa frågor om hur du t.ex. levererar paket säkert hem till någon, eller till hur du minskar trängsel hos paketombud. När pandemin tog fart fick alla dessa utmaningar högsta prioritet vilket krävde en stor omställning oavsett vilken del av DHL du jobbar inom.

Överlag tror jag alla ska tänka på att allt inte kommer återgå till exakt vad det var förut. Vi lever mer än någonsin i en föränderlig tid, vilket såklart påverkar alla som jobbar med reklam och kommunikation.    

Är det några speciella frågor som du vill att Sveriges Marknadsförbund ska driva framöver?

Hur man mellan byråer och kunder bedriver ett agilt och öppet samarbete, det hade jag gärna läst mer om. I övrigt tycker jag utbildning och kompetensförmedling – och hur vi i vardagsstressen hinner med den – är oerhört spännande då vi, som sagt var, lever i en tid då vi ständigt behöver lära oss mer.