12 april 2008

Avskräckande broiler-kampanj förändrar efterfrågan

Kockarnas ”kampanj” gav 35% förändring. Britterna köper inte längre vanlig broiler.

Försäljningen av broiler och industriellt massproducerad kyckling har minskat drastiskt i Storbritannien efter en avskräckande reklamkampanj och tv-program i Channel 4 med de kända kockarna Hugh Fearnley-Whittinghall och Jamie Oliver (på bilden ovan).

Reklamen och tv program avslöjade hur det går till att massproducera

Efter kampanjen har däremot försäljningen av frigående och ekologiskt uppfödda kycklingar skjutit i höjden. I kampanjen uppmanas konsumenter att bara köpa kyckling märkt Freedom Food, Free-range eller Organic. I januari 2008 såldes 35% mer av frigående och ekologisk kyckling jämfört med samma månad 2007.

Nu är efterfrågan större än utbudet och trenden håller i sig

Flera månader efter kampanjen är efterfrågan fortfarande stor. Problemet är bara att i vissa delar av Storbritannien är det svårt att få tag i free-range och organic kyckling. Fearnley-Whittinghall är mycket nöjd med att ha bidragit till en attitydförändring hos brittiska konsumenter, vilket i sin tur ställer helt andra krav på butiker och uppfödare. Det behövs många fler anläggningar för uppfödning av frigående och välmående kycklingar, s k Freedom Food Farms.