10 februari 2019

Årets Byrå: Byråerna ger sin syn

I år kommer byråerna också till tals i Regis mätning ”Årets Byrå”.  Vad är det som får samarbetet att fungera allra bäst – om man frågar byråledarna?
Om en vecka presenterar analysföretaget Regi sin årliga undersökning Årets Byrå. Då får vi veta vilka byråer som har mest nöjda uppdragsgivare och vad det är som gör kunderna nöjda med sina byråsamarbeten, liksom vad de tycker behöver förbättras. Med mera.
Men i år har Regi också intervjuat byråerna i Sverige, Norge och Finland om hur de ser på sina relationer med uppdragsgivarna och på hur de ska utvecklas i framtiden.
ALLA BYRÅER SOM ingår i undersökningen ”Årets Byrå” har blivit tillfrågade och 115 byråledare eller kundansvariga på byråerna har svarat.

Pia Grahn konstaterar att byrån inte kan ta på sig hela ansvaret för att samarbetet med uppdragsgivaren ska fungera.
Pia Grahn konstaterar att byrån inte kan ta på sig hela ansvaret för att samarbetet med uppdragsgivaren ska fungera.

”Om vi talar om relationer mellan företagen och deras byråer, så kan vi ju inte lägga hela ansvaret för att det ska fungera på byråerna. Därför tycker vi det är intressant att erbjuda en undersökning som gör att man kan inleda en dialog”, säger Pia Grahn, vd på Regi.
Regi har intervjuat byråledare (vd eller kundansvariga) från alla discipliner och det är första gången de gjort det i alla tre länderna – Sverige, Finland och Norge.
”Vi har ställt många frågor om utmaningar framöver och vi kan konstatera att många byråer håller på att se över sina verksamheter”, förklarar Pia Grahn.
I STORT SETT alla byråer (93 procent) säger att de planerar att utveckla sina tjänster under de närmaste 2–3 åren. Man talar om breddning och ett mer holistiskt angreppssätt på uppdragen. Något man upplever som en nödvändighet när gränserna mellan försäljning, marknadsföring, kommunikation och marknadsföring suddas ut allt mer.
Många nämner också specifikt ett behov av att utvecklas inom martech. Det är det utvecklingsområde som utmärker sig tydligast för flest byråer inom den närmaste framtiden.
Men listan över områden där byråledarna planerar att utveckla sin verksamhet omfattar många av kommunikationsbranschens verksamhetsområden. Kanske inte så konstigt att fjärde vanligaste svaret på vad som behöver utvecklas då blir: ”alla områden”.
10-i-topp-listan över utvecklingsområden ser ut så här:
1. Martech
2. Analys och insikt
3. Strategi
4. Alla områden
5. Content
6. Service design
7. PR/Media
8. Branding/Brand building
9. Rörligt
10. Kreativiet
Med detta fokus på utveckling och stärkt erbjudande, är det kanske inte heller konstigt att den största knäckfrågan inför framtiden, enligt byråledarna, är att hitta och behålla rätt medarbetare.
NÄST STÖRSTA UTMANINGEN är positioneringen, hur de ska förändra och utveckla sitt erbjudande på bästa sätt. Som tredje punkt nämner man anpassning till digitaliseringen.
För när de funderar på hur kundernas behov kommer att förändras under den närmaste framtiden, svarar störst andel att det kommer att bli starkt digitalt och tekniskt fokus.
De nordiska byråledarna har listat vilka behov som kommer att öka mest för deras uppdragsgivare under den närmaste framtiden.
De nordiska byråledarna har listat vilka behov som kommer att öka mest för deras uppdragsgivare under den närmaste framtiden.

BYRÅLEDARNA HAR OCKSÅ fått frågor om hur de ser på samarbetet med sina kunder och hur de vill att en bra uppdragsgivare skall uppträda.
De vanligaste svaren var att kunden skall:
1. Sträva efter partnerskap
2. Vara transparent
3. Vara tydlig med sina mål och förväntningar
4. Ha förtroende för byråns kompetens
5. Vara modig och vilja bli utmanad.
Och här har man också några av de riktigt stora stötestenarna som gör att samarbeten inte fungerar så bra som de borde eller kunde göra.
En tredjedel av byråernas uppdragsgivare sätter nämligen inte upp några mål över huvud taget. Inte när det gäller vad de vill få ut av sitt samarbete i stort, hur det ska fungera och utvecklas. Och inte ens när det gäller målsättningarna för enskilda projekt eller kampanjer.
I sådana lägen är det ju inte heller lätt att fungera som partners.
Carin Fredlund