20 april 2020

Använd positions-varumärken

Juridiskt tips

Candy People blev först i Sverige med att utnyttja en klart försummad del av varumärkesrätten, möjligheten att registrera positionsvarumärken.

Det första positionsvarumärket att registeras i Sverige.

Formgivning är en väsentligt del av vår tillvaro, den är samtidigt ett väsentligt verktyg i många situationer när vi kommunicerar. Kan man då få ensamrätt till formgivning så att man kan använda den som en form av kännetecken mot sina kunder, ett extra varumärke i sig?

Svaret är förstås ja. Inget har så många alternativ för ensamrätt genom juridiken som formgivning. Upphovsrättens skydd för brukskonst, design(mönster)skyddet, varumärkesrätten samt marknadsföringsrättens skydd mot vilseledande efterbildning. Det först- och sistnämnda har problemet att det inte handlar om registreringar, det gäller alltså att i varje enskilt fall kunna bevisa att formgivningen uppfyller kraven för skydd.

Även design- respektive varumärkesskyddet kan ge ensamrätt utan registrering, men även då hamnar man i bevisproblem. Fördelen med de två är att man kan registrera sin formgivning och helt enkelt peka på registreringen när någon kommer alltför nära eller kopierar.

Vår i praktiken högsta domstolsinstans i dessa sammanhang, Patent- och marknadsöverdomstolen, har i två skilda domar i år givit oss två exempel. Domstolen har slagit fast att Fenix Outdoors KÅNKEN-ryggsäck samt bl.a. Svenskt Tenns mönster Manhattan är skyddade både genom varumärkesregistreringar och upphovsrätten.

Fenix Outdoors registrerade 3D-varumärke.
Svenskt Tenns varumärkesregistrering för Manhattan-mönstret.

Ett ”nytt” alternativ

Nu sätter vi emellertid fokus på ett liten nisch av alla skyddsalternativen, det så bortglömda positionsvarumärket. Det var visserligen inte förrän första januari 2019 som det blev ett uttryckligt alternativ hos Patent- och registreringsverket (PRV), men PRV har fått in blott en enda ansökan, och det från skånska Candy People.

En ansökan som nu har lett till registrering omfattande flera skilda varor.

Registreringen gäller Candy Peoples gul-röda sigill med blågult band i det vänstra övre hörnet av förpackningar. Självklart använder man det i praktiken.

Krav för registrering

Ett bra initiativ av Candy People, men om man nu har någon detalj som man funderar på att registrera vad krävs? Svaret är att detaljen i sig måste ha en förmåga att uppfattas som ett varumärke, särskiljningsförmåga, av omsättningskretsen; i Candy Peoples fall av genomsnittskonsumenten av godis. Av benämningen positionsmärke blir det tydligt att det gäller att detaljen sitter på ett visst ställe på produkten, och inte hoppar runt.

Eftersom PRV inte har haft mer än en ansökan så tittar vi närmare på exempel med registrerade varumärken.

Det finns 37 registrerade EU-positionsvarumärken, 64 ansökningar har fått nej och 74 ansökningar är under handläggning vid EUIPO.

För alla branscher
Av de 37 registreringarna blir det tydligt att det är en möjlighet för de flesta branscher. Följande sex exempel gäller:

  • ett sigill på en mugg,
  • en triangel på en golfputter,
  • en logga på byxor,
  • en kompassros på en spritflaska (ovan),
  • två blå band på en snabbkoppling,
  • ett streck på tåg samt
  • gröna ändar på en linjär gejder.