12 oktober 2018

20 Frågor till Carola Määttä som berättar hur kommunikation är centralt i Polisens jobb

Namn: Carola Määttä
Yrke: Kommunikationsdirektör PolismyndighetenPolisbil
Bor: Kungsholmen
Familj: Ja, man, barn och extended family
1. Carola, du  är Kommunikationsdirektör för Polismyndigheten. Vad innebär det?
Att jag har ett otroligt roligt och spännande arbete där jag tillsammans med avdelningen proaktivt samordnar och styr Polismyndighetens kommunikationsstrategier och -arbete samt att vi är ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd till hela myndigheten. Vi ska även upprätthålla relevant och uppdaterat informationsflöde i interna och externa kanaler samt ha dygnetrunt-beredskap.
2. Hur är kommunikationsavdelningen organiserad på Sveriges största myndighet?
Vi är knappt 200 personer fördelade på avdelningens 10 stycken enheter. Det är 7 stycken regionala kommunikationsenheter: Nord, Bergslagen, Mitt, Stockholm, Öst, Väst och Syd. Sedan har avdelningen ett nationellt mediecenter som hanterar mediefrågor och kriskommunikation, samt en nationell kommunikationsenhet som bland annat ansvarar för information på webbarna, sociala medier, utveckling och förvaltning, strategier, grafik, foton, kampanjer osv. Därutöver har kommunikationsavdelningen, precis som övriga avdelningar inom myndigheten, ett kansli som håller ihop det interna arbetet med planering, budget, uppföljningar, remisser, ekonomi med mera.
3. Polisens kommunikatörer finns spridda från Kiruna i norr till Ystad i söder och har en 24/7 verksamhet. Hur samarbetar ni?
Vi har en 15 minuters telefonavstämning varje morgon där vi går igenom vad som hänt under natten samt vad som väntas komma under det närmsta dygnet. Det är ett viktigt möte där vi, även över enhetsgränserna, hjälps åt att tillsätta resurser vid behov. Sedan har vi i ledningsgruppen ett möte varje vecka, där vi diskuterar och tar beslut kring alla strategiska projekt och frågeställningar.
Därutöver samarbetar vi såklart i vardagen kring alla de uppdrag och projekt som vi stöttar med kommunikation.
4. Hur håller ni ihop kommunikationen?
Det fungerar bra med strukturen som vi har idag, men det har hänt att vi även har dubbeljobbat och vi ser att vi kan bli än mer effektiva om vi arbetar mer integrerat över hela landet och i alla kanaler. Inom kort kommer vi därför ha en Front Desk på plats med samordningsansvar för vårt gemensamma arbete både på kort och på lång sikt. Desken ska fungera som en planeringsredaktion och hålla ihop kommunikationen.
5. I stort sett varje dag är polisen representerade i nyheterna. Vilka uttalar sig, och hur arbetar ni med informationsöverföring?
Vi försöker alltid i första hand ha med talespersoner som är så nära verksamhetsfrågorna som möjligt och våra presstalespersoner och pressekreterare på pressenheterna och vid polisens lednings- och kontaktcentraler gör också ett stort jobb. För att vi ska kunna uttala oss i media är det alltid ett gediget researcharbete som måste göras så att vi till exempel inte undergräver en förundersökning.
6. Hur arbetar ni vid krisarbete, vilka ansvarar för kommunikationen, till exempel vid ett terrorattentat?
Polismyndigheten har väl etablerade ledningsrutiner för att arbeta i kris eller operativa händelser av större karaktär. Ett stort antal medarbetare vid kommunikationsavdelningen har blivit utbildade i stabsarbete både nationellt och regionalt.
Kommunikatörerna finns både på regional och på nationell nivå. Vid en särskild händelse är det kommenderingscheferna som ansvarar för allt arbete inklusive när och vad som ska kommuniceras, med stöd från kommunikationsavdelningen.
7. Har ni produktion inhouse eller arbetar ni mycket med konsulter?
Vi gör det mesta inhouse, men till exempel vid undersökningar, research och större kampanjarbeten tar vi hjälp av våra upphandlade konsultbyråer.
8.   Hur arbetar ni för att rekrytera riktigt skarpa medarbetare?
Polisen har ett mycket viktigt samhällsuppdrag och är en händelserik arbetsplats där kommunikation ofta har en central plats och det lockar många människor. Till oss söker sig medarbetare som vill göra skillnad och är redo för att axla detta uppdrag. Polisens HR-avdelning hjälper oss med alla rekryteringar och det har gått väldigt bra hittills.
9.  Vilka resurser har ni svårast att rekrytera?
Än så länge har vi inte haft några problem med att rekrytera nya kollegor, utan vi har oftast många duktiga kandidater som söker sig polisen.
10.  Hur tror du att morgondagens kommu-nikationsavdelning kommer att vara organiserad?
Med multikompetenta kommunikatörer, som kan arbeta med kommunikation i samtliga kanaler och dessutom är skickliga på att producera rörligt material. Jag tror också att det kommer finnas fler frilansare på marknaden än det gör idag. Både för att man som arbetstagare vill ha sin frihet, men också för att det finns många skickliga specialister på marknaden och i och med det ser företagen inte att de har samma behov av att fastanställa.
11.  Vad tror du att morgondagens kommunikation kommer att bestå av?
Att takten kommer att öka ytterligare på nyhetsförmedlingen i sociala medier och i olika applikationer och att rörligt i alla dess former kommer att fortsätta att växa. Även antalet kanaler kommer att öka vilket innebär ytterligare krav på att snabbt kunna anpassa kommunikationen.
12.  Vilka utmaningar står Polismyndigheten inför?
Polisens arbete speglas många gånger av samhällets utmaningar. För att vi ska uppnå ett tryggt och säkert Sverige måste vi nå våra långsiktiga mål att skapa förutsättningar för en framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, ha en stark lokal närvaro och såklart vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.
13.  Vad är det som driver dig i ditt arbete? Vad vill du ha uppnått i ditt arbete innan du går vidare?
Stora utmaningar och samhällsfrågor driver och inspirerar mig och det är fantastiskt roligt att få arbeta med utmaningarna som polisen står inför.
Ambition är att vi ska ha trimmade processer och vara effektiva, proaktiva och kommunikativt tydliga och synliga och uppnått våra satta mål.
14.  Hur håller du dig à jour med utvecklingen? Hur hämtar du ny kunskap?
Jag är allätare av nyheter, rapporter, trendspaningar med mera, men det senaste året har det endast varit fokus på det som sker inom det polisiära. Men det ska det bli ändring på under 2019.
15.  En egenskap som du har?
Svårt att säga men kanske att jag är…. rätt optimis-tisk och envis till min läggning.
16. Hur kopplar du av?
Med familjen och våra fina vänner.
17.  Om du får drömma fritt; vart skulle du helst åka och göra där?
Jag skulle vilja åka tillbaka till Peru, och stanna där flera månader. Tre veckor var alldeles för kort tid.
18.  Har du några förebilder?
Inte någon specifik person, men jag har stor respekt för alla människor som är entreprenörer, har ett stort engagemang för en fråga och som sedan lyckas nå sina mål. Det är respekt!
19.   Sitter du i någon styrelse?
Jag avsa mig två stycken styrelseuppdrag i våras vilket kändes tråkigt, men jag kände att jag inte räckte till just nu för att ge det jag borde till både jobbet och styrelsen.
20. Behövs marknadsförare och kommunikatörer i styrelserummet? 
Självklart. Kommunikatörer har många gånger ett analytiskt, utvecklande och lateralt tänkande som många gånger saknas och kommunikatörer besitter även en krismedvetenhet som jag tror många styrelser skulle vara betjänta av.