15 april 2018

20 Frågor till Anna-Karin Lingham, som utvecklar Ambassador Brandning

Namn: Anna-Karin Lingham
Yrke: Varumärkeskonsult och egenföretagare i Lingham Enterprise
Ålder. 53
Bor: Söders höjder, Stockholm
Familj: Både blodsband och vänskapsband
IMG_1809
1. Anna-Karin, vem är du som person? Hur skulle du beskriva dig själv?
Stadig och äventyrlig. Kreativ och analytisk. Logisk och intuitiv. Gillar människor och hämtar kraft inifrån. Lyssnande, skrivande och talande. Det är nog kontrasterna som beskriver mig bäst.
2. Du är egenföretagare och har startat upp Lingham Enterprise. Vad är roligast i det upp-draget?
Jag jobbar som varumärkeskonsult sedan elva år tillbaka. Det roligaste är möjligheten att kunna bidra till utveckling över organisationsgränser inom olika branscher. Jag kan kombinera min affärskunskap med mitt människointresse och tillföra annorlunda perspektiv. Utmaningar och framgångar går hand i hand.
3.Du har en bakgrund som marknadschef. Vad är den stora skillnaden mellan att vara anställd i ett företag och att driva eget?
Min bakgrund finns i ledande roller och uppdrag inom Axfood, Hästens Sängar och Apotek Hjärtat. Jag har varit med om en stor börsintroduktion, byggt nya kundfokuserade lösningar efter avregleringen på apoteksmarknaden och skapat omfattande varumärkesplattformar. Jag är tacksam för mina år som anställd och långtidskonsult i stora företag. I mitt eget företag hänger det mesta på mig själv, både i med- och motvind. Jag är varken begränsad eller supportad av en organisationsstruktur. Jag har färre resurser att luta mig mot. Samtidigt är jag mer snabbrörlig i beslut och genomförande. Jag har möjlighet att skräddarsy projektgrupper med den kompetens som ger bäst resultat.
4. Tror du att du någonsin kan gå tillbaka som anställd?
Jag har inte stängt den dörren. Jag skulle dock trivas och bidra bäst i en otraditionell roll. Som entreprenör har jag utvecklat ett sätt att tänka som sträcker sig över organisationsgränser. Jag är säker på att det är så många företag kommer att utvecklas framöver. Mer samarbete, fler initiativ, snabbare processer, mer korsbefruktad kompetens – alltid med hjälp av struktur i tillräcklig mängd, men inte mer än så.
5. Vilka utmaningar står Lingham Enterprise inför?
Efter många års fokus på företagsvarumärken och personliga varumärken har jag utvecklat konceptet Ambassador Branding. Här delas ansvar och nytta mellan företag och medarbetare. Många organisat-ioner arbetar framgångsrikt med Employer Branding. I Ambassador Branding tas nästa viktiga steg på varumärkesresan. Potentialen är stor. Här finns ett naturligt samarbete mellan marknadsavdelning, HR och andra nyckelfunktioner. En av utmaningarna i min konsultroll är att bidra med smidiga processer som ger snabb effekt i detta varumärkesarbete.
I mitt enmansbolag är förmågan att vara min egen drivkraft viktig. Utmaningen är att prioritera smart, ta hjälp med vissa saker och umgås med människor som utbyter kraft.
6.  Vad är det som driver dig i ditt arbete?
Ständig nyfikenhet. Spännande uppdrag och härliga människor. Utmaningar som ligger utanför min bekvämlighetszon, men ändå inom räckhåll. Möjligheten att bidra både i mentorsamtal på individnivå och i stora projekt på företagsnivå.
7.  Vad vill du ha uppnått i ditt arbete innan du går vidare?
Min vision är att hjälpa både företag och individer att öppna sina egna fönster och få tillgång till en spännande, ännu oupptäckt arena. Det hoppas jag kunna göra i någon form under hela arbetslivet. Som konsult skulle jag gärna vilja göra skillnad på en internationell marknad.
8. Hur håller du dig à jour med utvecklingen? Hur hämtar du ny kunskap?
Jag nätverkar och läser mycket, både inom mitt eget kunskapsområde och andra. Jag samtalar, lyssnar, testar och reflekterar. Ofta är det korsbe-fruktningarna som ger nya idéer och resultat.
9.  En talang som du har?
Förmågan att kombinera min kreativa tanke med analys och struktur. Jag ser samband och kan bidra med annorlunda perspektiv på sätt som leder framåt.
En mer udda talang är att jag kan kula, alltså ropa hem kossorna till fäboden. Någon gång – när andan fallit på – har jag kulat vid föreläsningar. Det är inte alltid vackert, men det kan vara magiskt.
10.  Något som du skulle vilja bli bättre på?
Att skapa fler mellanrum i tiden och värdera dem högre.
11. Vad brinner du för i livet?
Livet är förhoppningsvis långt och piggt. Jag önskar att vi hinner, vågar och vill ta vara på de möjligheter som öppnar sig för oss. Jag vill uppmuntra människor att lyfta fram en större del av sig själva på jobbet. Det blir så mycket roligare och leder till bättre resultat.
Jag brinner också för äventyr och utmaningar. Min andra bok – som än så länge är på skisstadiet – handlar om just det.
12. Vad skulle du vilja ändra på?
Osäkerheten hos många av oss människor. Den plockar fram våra sämre sidor, såsom revirtänkande, överdrivet bekräftelsebehov, tunnelseende, ex-kludering, förminskande… När vi är trygga och stadiga i oss själva blir allt sådant överflödigt. Då kan vi istället göra positiv skillnad för både varandra och oss själva. Jag har försökt att bidra till stadigare människor i mitt arbete med personliga varumärken. Det är viktigt att bygga inifrån och ut på ett ge-nuint sätt.
13. Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig?
Jag rör mig mellan föreläsningar, workshops, skrivande, kreativa roller och mentoruppdrag.
Nästan allt jag jobbar med är kopplat till varumärken. Att driva eget företag har blivit en livsstil. Jag känner mig privilegierad när jag får arbeta i härliga miljöer och med fina människor. Jag kan hitta inspiration till en föreläsning i skidspåret eller på tåget. Det är i mellanrummen saker faller på plats.
14.Hur kopplar du av?
I en kajak, på en skridskotur, på ett berg… Med en bok framför brasan. När jag målar eller sjunger. Med mina närmaste och med egen tid.
15.Om du får drömma fritt; vart skulle du helst åka och göra där?
Jag vill upptäcka mer av Afrika och finnas bland djuren, kulturen och människorna.
Dessutom vill jag spåra mig fram på skidor till en stuga i vildmarksfjällen, tända en brasa och stanna några dagar i den tysta, vita, mäktiga naturen.
16. Har du något motto/levnadsregel?
Jag har tio budord, som mejslades fram när jag fick frågan för en tid sedan:
1. Du ska vara modig och fånga möjligheter.
2.Du ska vara inkluderande, generös och uppmuntra samarbete.
3. Du ska vara fokuserad.
4. Du ska ta vara på dina gåvor.
5. Du ska vara nyfiken.
6. Du ska vara både stolt och ödmjuk.
7. Du ska välkomna dipparna – det är då du blir extra kreativ.
8. Du ska vara i rörelse, både fysisk och mental.
9.Du ska våga avsluta för att kunna nystarta.
10. Du ska vara hoppfull!
17.  Om du var barn idag och skulle ge ett råd till dig själv vad skulle det vara?
Lev som om allt är möjligt.
18. Har du några förebilder?
Min mormor. Hon är en av de klokaste och tryggaste människor jag har känt. Hon var bondmora och vän med naturen. Dessutom var hon allmän-bildad och intresserad av både människor och sam-hällsfrågor. Hon är fortfarande – många år efter sin bortgång – en stor inspirationskälla. För mig är inte alltid fina titlar tecken på storhet. Det är själva människan som är storheten. Ofta gömmer sig storheten bland dem som viskar.
19.  Behövs marknadsförare i styrelserummet? Och sitter du själv i någon styrelse?
Ja! Med kunskap och känsla för marknadens behov kan vi både driva och följa. Och med en helhetssyn på varumärket kan vi stärka lönsamhet och arbetsglädje. Det är viktiga saker.
Jag finns i styrelsen för Talarföreningen National Speakers Association. Där samlas många av Sveriges talare och moderatorer. Vår vision är att stärka kompetens och gemenskap bland talare och på vår marknad. Det är en fantastisk förening som utvecklas snabbt, generöst och engagerat.
20. Varför är Lingham Enterprise med i Sveriges Marknadsförbund?
För den breda kompetensen i nätverket. För inspiration från olika branscher. För att tillsammans lyfta och stärka marknadsfrågorna i våra organisationer.