20 augusti 2018

Marknadsförarens sju viktigaste egenskaper

Det finns ett antal egenskaper och insikter som de skickligaste marknadsförarna har gemensamt. De underlättar för dem att få ut det allra bästa av sina samarbetsbyråer och nå de bästa resultaten.
Detta framgår av WARC-rapporten ”How the best marketers get their agencies to deliver the best work”, som skrivits av Deb Giampoli och Karen Adams. De två är grundare av amerikanska Stone Soup Consultants, som arbetar med coachning och utbildning inom marknadsstrategi, kommunikation och kreativitet.
I sin rapport understryker de hur viktigt det är att ge sina samarbetspartners de bästa tänkbara möjligheter att leverera optimal kreativitet arbete.

Sambandet mellan hög kreativitet och effektivitet och affärsnytta har påvisats många gånger. Bland annat av britterna Les Binet och Peter Field.
Sambandet mellan hög kreativitet och effektivitet och affärsnytta har påvisats många gånger. Bland annat av britterna Les Binet och Peter Field, som studerat 30 års belönad reklam.

”Forskning har ju visat att det finns en direkt koppling mellan kreativitet och de affärsresultat som genereras”, konstaterar de och tillägger att ett varumärkes budskap måste hålla hög kreativ nivå och vara underhållande för att synas ordentligt i ett komplext medielandskap.
De pekar på sju insikter som de bästa marknadsförare har och följer för att möjliggöra för sina byråer att leverera sitt allra bästa.
För det första: de vet vad deras varumärke står för och betyder för konsumenterna.
”Ett tydligt varumärkessyfte fungerar som en ledstjärna för kreativt arbete och ett filter för att utvärdera idéer”, skriver de.
De förstår också hur man tar fram en riktigt bra brief; den ska vara koncis, beskriva varumärkets syfte, liksom konsumentinsikter samt ha en tydlig riktning och ambition. Den skall också förmedlas på ett inspirerande sätt och anslå tonen i samarbetet.
”Framgångsrika marknadsförare vet att kreativiteten är personlig,” understryker Giampoli och Adams. ”De tar tid på sig och strävar efter att skapa ett starkt personligt förhållande med de kreatörer som arbetar med deras varumärke.”
Den investeringen gör det lättare att leda teamet, identifiera, vårda och utveckla idéer samtidigt som man respekterar den kreativa processen och undviker att styra för hårt.
”Och de är respektfullt uppriktiga. Det betyder att det inte finns några dolda agendor. Inga godkännande under möten, som sedan dras tillbaks via e-post eller telefon”.
På samma sätt vet de bästa marknadsförare hur man levererar effektiv feedback, talar med en röst till byrån och upprätthåller en tydlig riktning.
De skickligaste har också stor passion för riktigt bra, kreativa jobb, säger Giampoli och Adams. Det innebär att de också kommunicerar höga ambitioner och är villiga att övervinna motstånd och kriga internt, när det behövs, för att hålla liv i de bästa idéerna.
Dessutom är de raka och ärliga när det gäller ekonomin.  De tar sitt ansvar för varumärkesbudgeten, men respekterar också byråns behov av att få rimligt betalt för sitt arbete.
”Du är skyldig i ditt företag och ditt varumärke att inte bara hitta de bästa kreativa talangerna på de bästa byråerna. Du måste också vara den kund och samarbetspartner du behöver vara för att leda dem till sitt bästa arbete”, förklarar författarna.
Carin Fredlund