15 september 2016

20 frågor Till Thomas Brühl, med ansvar för marknadsföring av vår främsta exportindustri

I varje utgåva av Tendenser kommer Sveriges Marknadsförbunds vd, Francesca O’Brien Apelgren, att träffa en av förbundets medlemmar för att ett samtal om arbetet, marknadsföringens möjligheter och livet i stort. Först ut är Visit Swedens vd, Thomas Brühl.
Namn: Thomas Brühl
Ålder: 51 år
Bor: I Stockholm
Familj: Hustru Ulrika och barnen Greta, Josefine och Nils
Första utgåvan av Trender & Tendenser är här

 1. Thomas, vem är du som person? Hur skulle du beskriva dig själv?

Nyfiken, lyssnade, drivande, envis och svag för havet.

 1. Vad gör dig till en duktig ledare?

Jag hade förmånen att vara vd för ett spelbolag under digitaliseringsvågen runt år 2000. Under den extremt spännande och roliga perioden drog vi alla, som var med, många lärdomar om den digitala världen. Jag har övat mycket på att driva bolag mot en vision och delegera ansvar i en kunskapsorganisation. Jag har nu 15 års erfarenhet som vd för onoterade och ett noterat bolag. Det, i kombination med min digitala erfarenhet, har varit en tillgång för mig som ledare, när det gäller att leda en kunskapsorganisation som har digitalisering i sin affärsmodell eller produkt. Dessutom är jag grym på att rekrytera duktiga medarbetare, som är mycket mer talangfulla inom sina områden än jag.

 1. Vilka utmaningar står Visit Sweden inför?

Vi vill vara med och driva en utveckling, som flyttar fokus från i förväg planerade kampanjer till att berätta relevanta berättelser genom människor, i en tid när marknadsföring utan relevans är på väg att dö ut. För att lyckas med det behöver vi bli bättre på att föra en kontinuerlig dialog med målgruppen. Därtill behöver vi bli ännu bättre på att lyfta upp de berättelser som berör, så att andra vill berätta dem åt oss. Nyckeln till det är att skapa en organisation som jobbar datadrivet och relaterar till omvärlden, när vi kommunicerar. I och med det behöver vi även bli bättre på att mäta effekten i hela ekosystemet, inte bara det vi, traditionellt sett, kan se i egna kanaler.

 1. Vad är det som driver dig i ditt arbete?
  Att ständigt utveckla bolaget genom nya utmaningar, som driver oss framåt på ett kreativt sätt.
 1. Vad vill du ha uppnått i ditt arbete, innan du går vidare?
  Ett högpresterande bolag som levererar det bästa inom internationell marknadsföring och där mina kollegor och medarbetare samtidigt trivs och upplever en stimulerande och nytänkande arbetsmiljö.
 1. Hur håller du dig à jour med utvecklingen? Hur hämtar du ny kunskap?

Erfarenhet från testpiloter i bolaget som vi gör, forskningen, styrelseuppdrag, medarbetare samt rådgivare.

 1. Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig?

Ingen vecka är den andra lik. En arbetsvecka på Visit Sweden varierar mycket i arbetsuppgifter. Ena dagen har jag mitt fokus på utveckla vår kommunikationsstrategi för t.ex. svensk design eller implementera vårt nya arbetsätt på våra kontor eller göra affärer med affärspartners. Nästa dag handlar det om ledarskap i bolaget, för att dagen efter det stå på en scen och tala inför UD:s ambassadörer, medverka i möten med besöksnäringen eller besöka något av våra utlandskontor och träffa utländska researrangörer. Trixet är, att det hela tiden handlar om att inte tappa fokus på den strategiska långsiktigheten, men samtidigt vara närvarande i det operationella dagliga arbetet.

 1. En talang som du har?
  Jag är bra på att skapa förändring och få med mig medarbetarna genom att se nya möjligheter. Jag nöjer mig inte med en lösning, utan vill alltid jobba med alternativ. Men jag har också en stor talang för att sitta på caféer!
 1. Något som du skulle vilja bli bättre på?

Det är mycket, både på jobbet och hemma. Vi alla måste hela tiden uppgradera oss kunskapsmässigt, inte minst nu när utvecklingen går fortare än någonsin. Privat skulle jag önska, att jag var bättre på matlagning och det är fler än jag som tycker det hemma.

 1. Vad är roligast i jobbet som vd för VisitSweden?

Visit Sweden är ett internationellt kommunikationsbolag som marknadsför Sverige, med kontor i 13 länder ”worldwide” – det är roligt. Vi har många gånger lyckats vara främst i världen och Europa inom destinationsmarknadsföring och våra kampanjer har ofta gett stark effekt på resande och på varumärket Sverige. Utländska besökares konsumtion i Sverige har växt kraftigt de senaste åren – det är roligt. Vi vunnit många utmärkelser. Men vi har också under resans gång lärt oss och stärkts av våra misstag.
Men nu är det den digitala transformationen av hela verksamheten som vi jobbar med, det roligaste med uppdraget. De flesta bolag jag arbetat för har haft digital leverans i produkten eller i affärsmodellen. Det är nödvändigt, om vi skall fortsätta skapa nydanande internationell marknadsföring som gör skillnad och ger stor effekt. Stor del av våra aktiviteter är digitala, men vi måste bli bättre på att vara icke-linjära, både i den yttre och inre digitaliseringen.

 1. Hur ser du på begreppet destinationsmarknadsföring? Vad innebär det?
  Visit Swedens uppdrag är att såväl strategiskt som taktiskt öka antalet resenärer till Sverige och därigenom maximera turismexporten. Genom Nation Branding säkrar vi intresset för Sverige och det svenska och genom destinationsmarknadsföring intresse för och viljan att resa till svenska platser, städer och regioner. Marknadsföring av Sverige som land och destinationsmarknadsföringen måste verka tillsammans för bästa resultat. Destinationsmarknadsföringen grundar sig på vår progressiva position och Sveriges kärnvärden. Den vinklar erbjudandet till resenären efter såväl destinationens tillgångar som vad resenären vill göra i Sverige. Genom Sveriges USP:ar, ”Modern livsstil” och ”Natur”, bygger vi målgruppsanpassad kommunikation, som grundar sig på vårt varumärkeslöfte. En förutsättning för att nå ut med våra budskap, är att det skrivs och snackas om Sveriges upplevelser och produkter i digitala resetjänster och i sociala medier. Ett gott och kreativt samarbete med tillgänglighetsaktörer inom resenäringen samt en aldrig sinande diskussion i sociala kanaler är nyckel till framgång för vår destinationsmarknadsföring.
 1. Vad brinner du för i livet?
  Min familj. Rättvisa. Jag står inte ut när människor i min närhet blir orättvist behandlade. Jag kan inte heller acceptera orättvisorna i världen.
 1. Vad skulle du vilja ändra på?
  Att den våg av demokratisering som kom av sig hade fortsatt. Nu sker istället en utveckling åt det motsatta hållet i världen, många människor lider nu. Det jag helst skulle vilja ändra på, om jag kunde, skulle vara att färre barn i världen får lida. Vi alla kan bidra till det, jag försöker att dra ett litet strå till det.
 1. Hur kopplar du av?
  När jag är med min familj och så ofta det ges tillfälle, gärna med mina vänner. Annars älskar jag att segla, åka skidor och att resa såklart.
 1. Vad gjorde du i somras på semestern?
  Jag tycker mycket om att vara hemma i Sverige på sommaren. De flesta veckorna tillbringade jag på västkusten, från Bohuslän ner till Skåne. Ett reseminne som sticker ut, är när jag seglar in i Käringöns gästhamn vid solnedgången och strax ska inta några alldeles nykokta kräftor. Då och många andra gånger är Sverige i världsklass.
 1. Har du några förebilder?
  Nelson Mandela, Muhammad Yunus, Richard Branson.
 1. Behövs marknadsförare i styrelserummet?
  Definitivt, inte minst nu när kommunikation är något helt annat än för några år sedan, nu när digitaliseringen slår igenom på bred front.
 1. Sitter du i någon styrelse?
  Jag har suttit i ett 20-tal styrelser, både bolag, organisationer och universitet. Idag sitter jag i ett par stycken.
 2. Varför är VisitSweden med i Sveriges Marknadsförbund?

VisitSweden är ett kommunikationsbolag och vill bidra till att marknadsföring får en tydlig röst i debatten.
 

 1. Till sist: ses vi på Tendensdagen den 20e oktober?

Jag hade önskat att jag kunde, men då är jag på vårt kontor i NY.