21 mars 2008

Visionärerna kan ta betalt i varumärkesbygget

Man kommer att tjäna mer pengar på att implementera visionen än på traditionell marknadsföring, spår undersökningsbranschen.

Omvärldsbevakning blir av avgörande betydelse för de företag vars största tillgång är den vision som genomsyrar deras varumärke. Det gäller att finna en vision, en strategi för att använda den, och sedan en total implementering av visionen för att lyckas.

På mobilmarknaden handlar det inte längre om att sälja telefoner

I dag förväntar sig konsumenterna att hitta mp3-spelare, kamera, video och spel – allt förpackat i ett läckert fodral som säger något om ägaren. Därför har Motorola nu samarbete med designvarumärken som exempelvis Dolce & Gabbana och Burton. Detta gör mobilindustrin mer konkurrensutsatt, eftersom själva telefonerandet nu upplevs som en tämligen ointressant basfunktion, som inte har något att göra med varför en kund väljer ett visst varumärke.

Marknaden översvämmas av likartade produkter

Det gäller allt från falukorv till tvättmedel. Även varumärkesreklam görs i enorm mängd, vilket gör det svårt att mejsla ut något speciellt budskap för en produkt. Konsumentvaruföretag säljer i dag idéer och koncept till sina kunder. Marknadsföringen i ett bolag har ansvar för att skapa den vision som företaget står för, dess hopp och drömmar. Företag som Nike och Starbucks är inte världsledande på grund av sina produkter, utan för att de står för en vision som många kunder stämmer in i.

Att bara bestämma en vision, och kommunicera den räcker inte till för att skapa ett starkt varumärke med attityd

Om visionen inte implementeras så hela organisationen lever efter den, så finns ingen trovärdighet och heller ingen spontan utveckling i linje med visionen. För att kunna hålla sin vision relevant för sina kunder krävs kontinuerliga undersökningar för att snabbt kunna pejla trender bland konsumenterna. Det behövs också bättre databaser och statistikunderlag för att bättre kunna förutse misslyckanden och framgångar i kommunikationen med kunderna.

Lagar gör det allt svårare för företag att få fram information

Bl a PUL reglerar hur information om privatpersoner får användas. Att samla in information om konsumenter via Internet har visat sig fungera till en viss gräns. Det är billigt och går snabbt, vilket är positivt. Samtidigt är resultaten från Internetundersökningar ibland mer osäkra än andra undersökningsresultat. På en del marknader, som konsumentmarknader i utvecklingsländer, är online-undersökningar omöjliga att genomföra eftersom de allra flesta saknar datorer och uppkoppling mot Internet.

Undersökningsbranschen delas upp – visionärerna tjänar pengar

Medan marginalerna förmodligen krymper inom traditionell marknadsföring finns möjligheten att behålla högre marginaler inom det segment som arbetar med att hjälpa företag att utveckla sina visioner, och att leva efter dem. Den ena halvan arbetar med traditionella marknadsundersökningar, och den andra halvan ägnar sig åt att hjälpa företag med deras visioner och långsiktiga strategier.