8 november 2022

Vinnare av utmärkelsen Senior Talent Award 2022 – Axel Johnson Gruppen

Emma Claesson HR-direktör på Axel Johnson Gruppen

Får vi lov att presentera vår värdiga vinnare av utmärkelsen Senior Talent Award 2022 – Axel Johnson Gruppen.
Priset delades ut på Tendensdagen den 20 oktober 2022.

Motivering Vinnare: Axel Johnson Gruppen

När många företag gör satsningar på att förändra sin åldersstruktur, valde ett företag att gå längre än de flesta. När många företag sopar siffrorna under mattan, valde ett företag att analysera dem. När många företag säger att åldern inte är ett problem eller ens en fråga, så valde ett företag att resonera precis tvärtom. I ett näringsliv hårt präglat av styrkeideal och riskminimering krävs både mod, integritet och beslutsamhet för att gå mot strömmen genom att medvetet blotta en svaghet. Årets vinnare av Senior Talent Award gjorde just precis detta. Med självkritisk utgångspunkt i en alltför låg andel chefer under 30 och över 60 år, beslöt ett företag att med uppkavlade ärmar och utstakade mål satsa just på dessa åldersspann. Allt för att bättre spegla sin omvärld, så som den faktiskt ser ut. Ett perspektiv som sätter människan i fokus och samtidigt skapar helt nya affärsmöjligheter. Via ett stort mediegenomslag fick ett åldersfixerat land en klarsynt, insiktsfull och inspirerande lektion i hur man vänder en upplevd svaghet till en faktisk styrka – ett synsätt som alla kan ta till sig av, när det gäller synen på ålder. Dessutom fick 2022 års upplaga av Senior Talent Award en självklar vinnare.
Stort, varmt åldersmedvetet grattis, Axel Johnson Gruppen!

Vi ställde 3 snabba frågor till Emma Claesson som är HR-direktör på Axel Johnson Gruppen.

Juryns ordförande John Mellkvist, Emma Claesson HR-direktör Axel Johnson Gruppen,
Övriga juryledamöter: Francesca O’Brien Apelgren vd Sveriges Marknadsförbund,
Jesper Börjesson, Head Of Learning Rejlers, Anton Almqvist Källén, Presschef TRR,
Anette Franzén, Head of Marketing Healthcare Seniors & Education Sodexo,
Sophie Hedestad, Marknadsdirektör Netigate, Åsa Edman, VD TNG


Först och främst stort grattis till vinsten!
Hur kändes det att få utmärkelsen?

Oerhört ärofyllt. Senior talent award belyser en väldigt viktig fråga för svenskt näringsliv. Axel Johnson har satt frågan på kartan och påbörjat arbetet med att bättre tillvarata den kompetens som finns hos våra seniora talanger, förhoppningsvis kan vi med detta pris inspirera fler företag att göra detsamma!

Vill du beskriva er verksamhet lite kortfattat?

Axel Johnson är ett familjeföretag som grundades 1873 och nu drivs i fjärde och femte generationen. Vi är ett av Nordens största företag inom handel och tjänster, vår tyngdpunkt ligger inom mat men vi har verksamheter som spänner över områden som industri, IT-lösningar, skönhet, hälsa och solenergi. Vår drivkraft är att genom långsiktighet utveckla lönsamma affärer samt att vara en positiv förändringskraft i de samhällen vi verkar.

Hur jobbar ni på Axel Johnson Gruppen för att omdefiniera stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer när det gäller ålder kopplat till jobb och kompetens?

År 2020 etablerade vi Axelerate, en central verksamhet på Axel Johnson med uppdraget att växla upp mångfalds- och inkluderingsarbetet i våra koncernbolag, samt stärka Axel Johnsons samhällsengagemang inom mångfald och inkludering. Vår ambition är att säkerställa att vi tillvaratar all kompetens och att alla känner sig inkluderade oavsett bakgrund. Inom ramen för Axelerate stöttar vi bolagens mångfalds- och inkluderingsarbete med koncerngemensamma initiativ och kunskapshöjande insatser. Vi har bland annat utvecklat forskningsstödda metoder och verktyg för inkluderande rekrytering samt KPI:er och mål som styr mot önskad förändring. 2021 införde vi ett nytt mål för att följa upp åldersspridningen i våra bolag, vi har även haft utbildningar om ”ålderism” och inkluderande ledarskap samt har planer på att upprätta en sk ”seniorpool” där pensionerade kollegor ska kunna registrera sig för att ta sig an konsult- och mentoruppdrag.

Tack för frågestunden Emma och än en gång stort, varmt åldersmedvetet grattis, Axel Johnson Gruppen!


Läs mer om priset och Juryn för Senior Talent Award 2022