7 april 2020

Vill locka fram er kunskap

Ledare i Trender & Tendenser april 2020

Premiär och ett hedersuppdrag, så kan man sammanfatta det här numret av Trender & Tendenser ur min synvinkel. Det är ett spännande uppdrag att som ny chefredaktör och huvudskribent för denna medlems-brev sprida kunskap så långt möjligt inom de vida områdena kring marknad och kommunikation.

Eftersom det är ni ute på företagen och i organisationer som har kunskapen och erfarenheten så är det hos er jag hoppas locka fram lite mer av den, som vi sedan kan sprida till flera. Mitt huvudverktyg kommer därför att vara intervjuer i raka fråga/svar-formen.

Varje nummer kommer att ha ett tema med flera infallsvinklar. I detta nummer är fokus på event, vilket visade sig bli väldigt speciellt just nu. Men vi ser framåt och på vilken betydelse event kommer att spela även framöver.

Tanken är att ta upp någon aktuell juridisk fråga/tips kring varumärken och reklamjuridik i varje nummer, denna gång de försummade positionsvarumärkena.

Glädjande nog har vi två gästskribenter, i detta nummer Robert Svensson och Björn Nyberg, och fler blir det.

Jag vill även passa på att lyfta fram Sveriges Marknads-förbunds webb svemarknad.se och vårt kanslis utmärkta arbete med att lägga upp aktuella nyheter där, på ett sätt som en kvartalstidning inte mäktar med. Denna vår kan du t.ex. hitta tips om hur du ska tänka kring corona-effekterna. Glöm inte heller att titta in på förbundets Linkedln, Facebook eller Youtube.

Har du något tips eller något du vill att vi ska titta närmare på eller andra synpunkter är det bara att maila: info@svemarknad.se

Matnyttig läsning!

Christer Löfgren