1 april 2008

Vid e-mailkampanjer är relevans ett måste

Företagen tror fortfarande starkt på e-mail som reklammedium.

Massutskickens tidevarv är slut även när det gäller e-mailkampanjer. För att mottagarna ska öppna mailen krävs att innehållet är relevant och avsändaren bekant eller trovärdig. Enligt en undersökning* av kundernas utskick konstaterar eMarsys att kampanjerna får det allt svårare. Allt fler mottagare struntar i att öppna mailen. Under 2007 blev ”svinnet” i genomsnitt 3.64% och endast 34.9% öppnade kampanjbreven.

Det populäraste formatet av e-brev var HTML-mail

För B2B var andelen 55.6% och för B2C 34.9%. Trots de något nedslående siffrorna håller e-mail sin ställning som en mycket populär form att kommunicera reklambudskap. Det visar en studie från Datran Media, USA, där drygt 2 000 reklamvetare deltog, bl a från OgilvyOne och Avenue A/Razorfish. 55% utgår ifrån att avkastningen är högre här än för andra reklamformer. Hela 82% av de intervjuade tänker fortsätta med riktade e-mailkampanjer.

80% anser att e-mailkampanjer är effektivare än reklam i sökmotor

Sökmotorer anses vara det ideala mediet som komplement till e-mail. Vad vill då mottagarna se i sin e-mailbox? I centrum för önskemålen står relevant reklam. En undersökning från ReturnPath visar att 56.4% av deltagarna fick mängder av junkmail. I det här fallet menas e-brev från visserligen bekanta företag men med ointressant innehåll. En tredjedel anser också att de får fler e-mail än vad som avtalats och dessa hamnar olästa i papperskorgen. De flesta e-mail öppnas när avsändaren är bekant och trovärdig. Det uppgav 59.1%. Om man fått ett intressant e-mail förut från samma avsändare öppnar 45.8% ytterligare ett. Ett annat starkt argument för att öppna e-post är om rubriken är intressant, enligt 45.2%.
*Drygt 20 000 e-mailkampanjer utvärderades för studien.