7 juli 2015

Vem är det egentligen som skapar varumärket?

En globaliserad värld med snabba förändringar och aktiva konsumenter innebär stora utmaningar för de flesta organisationers marknadskommunikation. För att skapa ett starkt varumärke finns det å ena sidan de som rekommenderar standardiserade strategier, å andra sidan rekommenderas anpassning. Ikea har länge använt sig av en standardiserad strategi. Vid detta seminarium diskuteras strategier, med IKEA som exempel, hur dessa möter och förhandlas av konsumenter på olika marknader samt vad det får för konsekvenser. Vem är det egentligen som skapar varumärket?  Och vad sker när företag och konsumenter samproducerar ett varumärke?
Åsa Thelander, docent i strategisk kommunikation har tillsammans med en grupp forskare vid Lunds universitet publicerat boken Consuming IKEA som handlar om bilden av Ikea, hur den skapas, formas och förhandlas i olika länder.