10 december 2018

Vatten i torka – framtidens export

Att skapa vatten, där förutsättningarna verkar hopplösa, kan bli en ny svensk exportsuccé i framtiden. Två unga civilingenjörer har utvecklat tekniken.
På Tendensdagen i oktober delade Fonden för Exportutveckling ut utmärkelsen Export Hermes till Morakniv och till Icehotel. Moraknivs varumärkesarbete beskrivs närmare här. Icehotel och deras varumärke beskrevs i november månads utgåva av Trender & Tendenser (den artikeln nås via denna länk).
Vid samma tillfälle fick Airwatergreen Group ta emot priset som ”Upcoming Star”. Juryn motiverade detta med: ”Airwatergreen Group har spännande innovationer där mycket ligger i luften, men som inte bara  skapar vatten ur intet utan också goda för-utsättningar till ett framgångsrikt exportföretag.”
HÄR HANDLAR DET om ny intressant teknik både för avfuktning och för att utvinna vatten, där inget vatten verkar finnas. Det är idag två verksamhetsgrenar i varsitt bolag, Airwatergreen, som arbetar med avfuktning, och Drupps, som skapar vatten ur atmosfären.

Jonas Wamstad menar att en stor fördel med Drupps modul-system är att man kan arbeta lokalt och skapa vatten till rimliga kostnader Foto: Drupps
Jonas Wamstad menar att en stor fördel med Drupps modul-system är att man kan arbeta lokalt och skapa vatten till rimliga kostnader Foto: Drupps

Bakom båda verksamheterna står Jonas Wamstad och Fredrik Edström.
LUFTAVFUKTNING UPPFANNS PÅ 1950-talet av Munters, som är marknadsledande.
”Men det fanns inget energitänk på den tiden och tekniken gick ut på att blåsa ut förångat vatten”, berättar Jonas Wamstad.
När han och Fredrik Edsholm var klara med sina civilingenjörsexamina arbetade de under en period på olika platser. Fredrik på Munters och Jonas inom gruvindustrin. Men i samband med lågkonjunkturen 2009 blev båda arbetslösa och fick tid att experimentera med den teknik de utvecklat för att ta fram vatten ur atmosfären.
”Vi hade byggt några enkla prototyper och lyckades samla ihop tillräckligt med pengar för att anlita konstruktörer för att utveckla och bygga bättre prototyper samt en patentjurist”, förklarar Jonas Wamstad och berättar att man samtidigt ansökte till en inkubator i Uppsala för att få hjälp med styrningen av bolaget.
SYSTEMET FUNGERADE I både varma och torra miljöer, likväl som i kalla och man började se sig omkring för att hitta finansiering för att nå marknader i behov av mer dricksvatten.
Samtidigt hade de insett teknikens potential inom avfuktning, där den kunde avfukta både kalla och varma miljöer, med hälften så stor energiåtgång som andra system.
”Dessutom kunde vi kondensera fukten ner i minusgrader och behövde inte ventilera”, berättar Jonas Wamstad.
Intresset för avfuktningsvinkeln väcktes hos svenska investerare och Jonas Wamstad och Fredrik Edsholm beslutade sig för att koncentrera sig på avfuktningstekniken till att börja med och sedan bygga därifrån.
De nya produkterna kunde sedan testas i full skala i exempelvis i Carolina Rediviva och Linnés Hammarby utanför Uppsala.
”Fukthantering är en mycket konservativ bransch och vi tvingades leta efter nischer, där det inte fanns konkurrenter, men stora icke tillgodosedda behov. Vi kunde gå under jord, i bergrum exempelvis. Men där hade Munthers mer eller mindre monopol hos de statliga verken. Så vi började leta efter andra objekt. Det första blev slott och kyrkor”, beskriver Jonas Wamstad.
Airwatergreen Group belönades som Upcoming Star av Fonden för Export-utveckling på Tendensdagen i okto-ber. Fredrik Edsholm och Jonas Wamstad på Airwartergreen Group flankeras av Sveriges Marknadsförbunds vd, Francesca O'Brien Apelgren och Anders Lundwall från Fonden för Exportutveckling.
Airwatergreen Group belönades som Upcoming Star av Fonden för Export-utveckling på Tendensdagen i oktober.
Fredrik Edsholm och Jonas Wamstad på Airwartergreen Group flankeras av Sveriges Marknadsförbunds vd, Francesca O’Brien Apelgren och Anders Lundwall från Fonden för Exportutveckling.

DE FLESTA KYRKOR står ju tomma större delen av tiden, men de måste hålla en viss temperatur för att inte fukten ska förstöra konstskatter och inredning.
Det är klassiskt svenskt tänk kring fukthantering, alla byggnader har ju eluppvärmning installerat. Men nu kunde man istället placera en avfuktare i kyrkans mittgång och stänga av värmen, så länge kyrkan inte användes.
”Sen hittade vi VA-branschen. Det är en väldigt fuk-tig industri och samtidigt kalla lokaler, eftersom vatten ofta kommer från marken och därför är kallt. Det blev en ny marknad”, berättar Jonas Wamstad, som tillägger:
”Vi hittade nischer, där kunderna inte visste själva att de hade behov. Är man först på en marknad, måste man röja djungeln själv.”
Kyrkor och VA-branschen blev företagets främsta nischer och under 2016-2017 började verksamheten växa och det blev möjligt att anställda säljare.
”Vi satsade mycket på forskning och utveckling och hade framgång i labbet. Vi ville öka flexibiliteten inom produktutformning och hittade en metod för fuktupptagning med flytande fuktupptagningsmaterial. Vi slog våra egna energirekord och kunde ta fram vatten till så lågt pris att tankarna på vattenmarknaden började komma tillbaka”, säger Jonas Wamstad.
VINTERN 2017 STARTADE därför Drupps, med ambitionen att bli ett vattenbolag och gå mot vattenmarknaden.
Företaget såg dagens ljus i stort sett samtidigt som den stora, internationella tävlingen Xprize arrangerades. Där gällde det att ta fram vatten för 20 öre per liter. Vinnaren belönades med ett antal miljoner dollar för vidare utveckling.
”Det sa ju bland annat att det här är en marknad på gång och att timingen för en nystart var rätt”, konstaterar Jonas Wamstad.
Drupps prototyp var inte helt färdigutvecklad, så man råkade ut för driftstopp ett antal gånger.
Luften går in i systemet där den blir av med sin fukt, som absorberas i en lösning. Den lösta fukten kokas till ånga, kondenseras och samlas upp som rent destillerat vatten.
Luften går in i systemet där den blir av med sin fukt, som absorberas i en lösning. Den lösta fukten kokas till ånga, kondenseras och samlas upp som rent destillerat vatten.

”Tävlingen gick i januari 2018 och man var tvungen att ha fyra dygns sammanhängande data och det klarade vi inte. Men vi vet att om vi hade hunnit jobba ett halvår eller år till, innan tävlingen, då hade vi grejat finalen. De som vann, är inte alls lika effektiva som vår teknik. Idag kan vi göra vatten för ungefär 15 öre litern och vår teknik är dessutom skalbar”, säger Jonas Wamstad.
DRUPPS JOBBAR VIDARE. Jonas Wamstad nämner att en av deras fördelar är att systemet är modulärt, man sätter helt enkelt ihop så många moduler man behöver för tillfället. Huvudfokus idag är food- och beverage-industrin, samt grön turism.
”Till exempel ett hotell som ligger i ett vattenstressat område kan tillverka sitt eget vatten ur atmosfären. Grundvatten kan överexploateras, men i atmosfären kommer det alltid att vara i jämvikt”, för-klarar Jonas Wamstad, som berättar att det idag finns ett tiotal seriösa konkurrenter runt om i världen. Huvudsakligen från Kina och USA. Men de kan inte jobba i torra eller kalla miljöer, på samma sätt som Drupps kan.
Jonas Wamstad förklarar att företaget idag har en installation i Uppsala och att de siktar på att göra sina första installationer hos kund under 2019. Dessa hamnar troligen på Cypern, i Spanien och Indien. Målsättningen är att jobba via ombud och lokala partners, som kan sina marknader.
”Vi utvecklar hårdvaran, verktygen. Sen säljer vi den till dem som behöver vatten för olika ändamål. Det är en styrka i sig och en trend. Under 1900-talet var centraliserade system en bra modell. Idag är små, decentraliserade enheter viktigare. Det minskar infrastrukturkostnaderna samtidigt som det ökar motståndskraften. Om det sinar i brunnar. Eller om det finns risk för sabotage, exempelvis.”
Marknaden förefaller oändlig.
Carin Fredlund