15 september 2022

Varför bör man inte missa webbinariet den 23 september?

Nyheter i Marknadsföringslagen samt viktig information om GDPR.

Intervju med föreläsarna Christer Löfgren och Maria Parts från Bergenstråhle & Partners


Varför bör man inte missa detta intressanta webbinarium?

Den 1 september 2022 började nya ändringar i Marknadsföringslagen, Prisinformationslagen, Avtalsvillkorslagen och Distansavtalslagen att gälla som ska ge ett starkare skydd för konsumenter. Man får en genomgång av nyheterna i Marknadsföringslagen.

Vi tror att många företag kämpar med kontinuiteten i sina GDPR rutiner och att det fortfarande fokuseras mest på kostnader och administrativt arbete relaterat därtill. Även om GDPR givetvis medför kostnader och ett administrativt arbete vill vi i webbinariumet försöka lyfta humöret genom att titta på några av de fördelar som rutinerna faktiskt kan medföra. Målet är att uppmuntra till en mer positiv inställning och att rutinerna som en följd därav ska utgöra en än mer integrerad del av verksamheten. Missa inte möjligheten att lyssna in och höra mer om vårt perspektiv.

Vad är viktigast för oss marknadsförare att tänka på i vårt GDPR arbete?

Att vara medvetna om reglerna och se till att ditt företag hanterar personuppgifterna korrekt. Med tanke på att många i dag är medvetna om sina personuppgifter och dess spridning finns det all anledning att i er kommunikation lyfta fram hur viktigt det är för just er att respektera och hantera personuppgifterna. Ett sätt att visa på seriositet, respekt och därmed bygga förtroende hos kunderna. En viktig grundsten i varumärkesbyggandet.

Hur håller man igång rutinerna och vilka positiva effekter medför det?

Vi tycker att det är enklare att hålla igång rutinerna om man söker det positiva i rutinerna istället för att endast se dessa som kostnadsdrivande och administrativt tunga. Det går bl.a. att finna positiva effekter i kundrelationerna som en följd av att företag säkerställer att personuppgifterna de hanterar faktiskt tillhör aktiva kunder eller kunder som har efterfrågat en relation.

Vad är nytt sedan tidigare gällande GDPR?

Rättspraxis inom dataskydd, inklusive praxis relaterad till GDPR, utvecklas ständigt och det finns många områden att fokusera på. Om vi fokuserar på Sverige och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är det till exempel nytt att IMY sedan sommaren 2022 tillhandahåller en extern rapporteringskanal för visselblåsning. Det går också att få viss ny information genom att titta på IMY’s rapport från juni 2022 om de GDPR relaterade klagomålen, vi kommer ta upp exempel. Utifrån klagomålen är det också tydligt att många verksamheter som använder direktmarknadsföring behöver utveckla sina rutiner för att avbryta utskick om en person hör av sig och inte vill ha mer direktmarknadsföring eller reklam skickad till sig.

Missa inte nyheterna!
Läs mer och anmäl dig till Webbinariet 23 september